Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Na wniosek współwłaścicieli Sąd znosi współwłasność rzeczy. Zazwyczaj postępowania takie dotyczą nieruchomości. W prawo własności nie mają co do zasady prawa ingerować inne osoby niż właściciele lub współwłaściciele. Uchwała SN wprowadza jednak w tym zakresie pewien wyjątek o czym mowa w niniejszym poście.

Continue reading „Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.”

Podział majątku powstałego w trackie trwania nieformalnego związku (konkubinatu).

 

Sposób rozliczenia majątku powstałego w trakcie trwania związku nieformalnego – odmiennie niż rozliczenie majątku powstałego w trakcie trwania małżeństwa – nie został uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jak więc rozliczyć tak powstały Majątek?

Continue reading „Podział majątku powstałego w trackie trwania nieformalnego związku (konkubinatu).”