Przedłużasz proces sądowy? Zapłacisz koszty sądowe nawet jeśli wygrasz.

Długotrwałość postępowań sądowych powoduje, że sprawiedliwość odwleka się w czasie. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace zmierzające do przyspieszani postępowań sądowych – co niewątpliwie leży w interesie każdego uczestnika procesu sądowego za wyjątkiem np. niesolidnego dłużnika – które owiane są mgiełką tajemnicy, natomiast jednym z rozwiązań ma być sankcja kosztowa….

Continue reading „Przedłużasz proces sądowy? Zapłacisz koszty sądowe nawet jeśli wygrasz.”

Czy śmierć przedsiębiorcy uniemożliwi prowadzenie działalności?

Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, w przypadku ich śmierci sytuacja prawna spadkobierców, w szczególności tych, którzy chcą kontynuować działalność jest bardzo trudna, w szczególności jeśli przedsiębiorca odpowiednio wcześniej nie przygotuje się pod względem prawnym do takiej sytuacji. Ustawa nowelizująca przewiduje jednak zmiany w tym zakresie….

Continue reading „Czy śmierć przedsiębiorcy uniemożliwi prowadzenie działalności?”

Jeśli zostałeś pozwany (np. przez fundusz sekurytyzacyjny) masz nową szansę na przedawnienie.

Sąd Najwyższy wydal ostatnio dwa ciekawe rozstrzygnięcia z punktu widzenia dłużników. Być może Twój dług również jest przedawniony, co nie wynika jednak tylko z upływu czasu, ale również z wykładni pewnych instytucji prawa przez Sąd Najwyższy. Ponadto, warto wskazać, że doprowadzenie do ,,przedawnienia” wymaga pewnej aktywności procesowej strony….

Continue reading „Jeśli zostałeś pozwany (np. przez fundusz sekurytyzacyjny) masz nową szansę na przedawnienie.”