Czy były małżonek uzyskujący alimenty może zostać ich pozbawiony z powodu pozostawania w związku partnerskim?

 

 adwokat_alimenty_rozwód_szczecin_prawo_pracy_zachowek_skuteczny_prawnik_szczecin_stargard_choszczno_gryfice

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków małżonek niewinny – nawet, gdy nie pozostaje w niedostatku, albo małżonek, który nie był wyłącznie winny rozpadu związku w przypadku, gdy w niedostatku pozostaje może uzyskać alimenty od byłego już małżonka. Obowiązek alimentacyjny w tym zakresie może jednak wygasnąć. Jak na przedmiotowe rzutuje wejście w związek partnerski przez małżonka uprawnionego do alimentów?

Continue reading „Czy były małżonek uzyskujący alimenty może zostać ich pozbawiony z powodu pozostawania w związku partnerskim?”

Czy roszczenie o zachowek jest zawsze należne?

 

adwokat_szczecin_radca_prawny_szczecin_zachowek_porada_prawna_prawo_spadkowe_podwyższenie_alimentów_rozwód

 

Zachowek stanowi formę ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców , powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Jak wskazuje praktyka dość często kwota tytułem zachowku stanowi ułamek wartości nieruchomości pozostawionej przez spadkodawcę, a więc sięga znacznych kwot. Czy zachowek jest zawsze należny?

Continue reading „Czy roszczenie o zachowek jest zawsze należne?”

Czy rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?  

 

  adwokat_szczecin_prawo_rodzinne_skuteczny_prawnik_ustalenie_kontaktów_rozwód_podział_majątku

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1). Artykuł ten nie wskazuje wieku, do którego dziecko może mieszkać z rodzicami i być na ich utrzymaniu. Czy oznacza to, że rodzice mają obowiązek utrzymywać nawet trzydziestoletnie dziecko, zapewniać mu dach nad głową, ubrania i wyżywienie?

Continue reading „Czy rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?  „

NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU – CZY NA PEWNO?

niedziela_wolna_od_handlu_adwokat_szczecin_radca_prawny_prawnik_prawo_pracy_czas_pracy_skuteczny_prawnik

Dnia 1 marca tego roku, weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,  określono w niej zasady dotyczące funkcjonowania placówek handlowych w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dla większości z nas oznacza to, że w np. w niedzielę nie zrobimy zakupów, nie kupimy brakującego cukru w przydomowym sklepie czy, też nie udamy się na „spacer do centrum handlowego”. Tylko czy na pewno? Czy ustawa, która miała poprawić sytuacje pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych, wpłynąć na zacieśnienie więzi rodzinnych i przyjacielskich, spełnia swoje założenia?
Continue reading „NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU – CZY NA PEWNO?”