Czy zmiana wyznania może być przesłanką rozwiązania małżeństwa?

 

 szczecin_adwokat_rozwód_alimenty_prawo_pracy_windykacja_prawo_ubezpieczeń_społecznych

Podstawowe wartości na których powinno zostać oparte małżeństwo to w ocenie ustawodawcy: miłość, szacunek, pomoc, wsparcie (vide: art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wyżej wymienione wartości mogą być realizowane jedynie wówczas, gdy pomiędzy małżonkami istnieją więzi gwarantujące wytyczanie celów bliskich im obojgu  oraz spełnienie wzajemnych oczekiwań.  Małżonkowie tworzą wspólnotę duchową będącą jedną z podstaw poczucia bliskości, bezpieczeństwa psychicznego pomiędzy nimi oraz wzajemnego zaufania, a także godności małżeńskiej i rodzicielskiej każdego z nich. 

Continue reading „Czy zmiana wyznania może być przesłanką rozwiązania małżeństwa?”

Czy po zakończeniu służby celnik ma prawo do zasiłku chorobowego?

 zasiłek_chorobowy_prawo_ubezpieczeń_społecznych_radca_prawny_windykacja_szczecin_koszalin_stargard

Wyrokiem z dnia 9.02.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX U 649/17) rozstrzygnął zagadnienie dotyczące prawa do zasiłku chorobowego funkcjonariusza Służby Celnej po zakończeniu stosunku służbowego. Zagadnienie to nie zostało wprost rozstrzygnięte w przepisach ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc zachodziła konieczność dokonania wykładni….

Continue reading „Czy po zakończeniu służby celnik ma prawo do zasiłku chorobowego?”

Czy można uzyskać alimenty, gdy zobowiązany do ich płacenia zmarł?

adwokat_alimenty_szczecin_podwyższenie_alimentów_prawnik_prawo_rodzinne_stargard_gryfino_goleniów

W przypadku, gdy zobowiązany do alimentów zmarł, a także w przypadku, gdy zobowiązany nie posiada środków na alimenty, nie można ustalić jego miejsca pobytu, albo wobec faktu zamieszkania przez niego za granicą egzekucja alimentów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona istnieje możliwość by…. Continue reading „Czy można uzyskać alimenty, gdy zobowiązany do ich płacenia zmarł?”

Czy roszczenie o zachowek jest zawsze uzasadnione?

prawo_pracy_porada_prawna_zachowek_prawo_spadkowe_prawnik_radca_prawny_adwokat_skuteczny_prawnik_szczecin_stargard

W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców otrzyma na podstawie testamentu (co do zasady) cały spadek niektórzy z uprawnionych spadkobierców – jak pokazuje praktyka najczęściej rodzeństwo – mają prawo do zachowku.  Jednakże nie w każdym przypadku, gdy z literalnej treści przepisów wynika prawo do zachowku roszczenie o niego jest zasadne, na ,,pomoc” idzie tu orzecznictwo sądowe o czym w niniejszym wpisie….

Continue reading „Czy roszczenie o zachowek jest zawsze uzasadnione?”

Jak ustalić nieistnienie obowiązku alimentacyjnego?

 adwokat_szczecin_radca_prawny_alimenty_obniżenie_alimentów_podwyżenie_alimentów_sprawa_o_alimenty_prawo_rodzinnie

Jednym z dość często występujących ,,mitów prawnych” jest to, że obowiązek uiszczania alimentów na rzecz dziecka ustaje wraz z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Ponadto, obowiązek alimentacyjny ustalony w wyroku sądu, ugodzie sądowej nigdy sam z siebie nie wygasa o czym w niniejszym poście….

Continue reading „Jak ustalić nieistnienie obowiązku alimentacyjnego?”