Czy środki przekazywane przez rodziców dorosłym dzieciom stanowią darowiznę?

W przypadku, gdy rodzic przekazuje na rzecz swego dziecka środki pieniężne to zazwyczaj mamy do czynienia z darowizną zwolnioną z podatku, pod pewnymi jednak warunkami – które w praktycznie każdym przypadku można spełnić. Rodzicie i dzieci są bowiem w I grupie podatkowej. Jednakże powyższe łączy się z koniecznością dokonania zgłoszenia w Urzędzie Podatkowym. Nie w każdym przypadku jednak powyższe stanowi darowiznę i zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia…..

Continue reading „Czy środki przekazywane przez rodziców dorosłym dzieciom stanowią darowiznę?”

Czy zdrada za zgodą współmałżonka stanowi zawinioną przyczynę rozwodu?

 

Małżeństwa jak i ludzie bywają różne. Czasami strony wzajemnie pozostawiają sobie szeroką swobodę w działaniu, również seksualną. Jednakże czy takie ,,przygody” za zgodą współmałżonka mogą wskazywać na winę w rozkładzie związku małżeńskiego i przyczynek do rozwodu ze strony partnera, który zdradza?

Continue reading „Czy zdrada za zgodą współmałżonka stanowi zawinioną przyczynę rozwodu?”

Czy zdrada małżeńska zawsze stanowi o winie zdradzającego w postępowaniu o rozwód?

Jednym z podstawowych obowiązków w trakcie małżeństwa jest obowiązek dochowania wierności małżeńskiej, poprzez powstrzymywanie się od stosunków seksualnych z innymi niż małżonek osobami. Jak jednak wynika z orzecznictwa sądowego, nie jest to obowiązek o charakterze absolutnym i nawet w toku małżeństwa dopuszczalne jest by ….

Continue reading „Czy zdrada małżeńska zawsze stanowi o winie zdradzającego w postępowaniu o rozwód?”

Czy można wystąpić o ubezwłasnowolnienie samego siebie?

Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła trzynaście lat, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Osoba taka nie może zawierać skutecznie umów (poza drobnymi umowami życia codziennego np. kupnem biletu MZK), a zawarte przez nią umowy są nieważne. Czy dana osoba może wystąpić o ubezwłasnowolnienie samego siebie?

Continue reading „Czy można wystąpić o ubezwłasnowolnienie samego siebie?”