Czy rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?  

 

  adwokat_szczecin_prawo_rodzinne_skuteczny_prawnik_ustalenie_kontaktów_rozwód_podział_majątku

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1). Artykuł ten nie wskazuje wieku, do którego dziecko może mieszkać z rodzicami i być na ich utrzymaniu. Czy oznacza to, że rodzice mają obowiązek utrzymywać nawet trzydziestoletnie dziecko, zapewniać mu dach nad głową, ubrania i wyżywienie?

Continue reading „Czy rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?  „

NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU – CZY NA PEWNO?

niedziela_wolna_od_handlu_adwokat_szczecin_radca_prawny_prawnik_prawo_pracy_czas_pracy_skuteczny_prawnik

Dnia 1 marca tego roku, weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,  określono w niej zasady dotyczące funkcjonowania placówek handlowych w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dla większości z nas oznacza to, że w np. w niedzielę nie zrobimy zakupów, nie kupimy brakującego cukru w przydomowym sklepie czy, też nie udamy się na „spacer do centrum handlowego”. Tylko czy na pewno? Czy ustawa, która miała poprawić sytuacje pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych, wpłynąć na zacieśnienie więzi rodzinnych i przyjacielskich, spełnia swoje założenia?
Continue reading „NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU – CZY NA PEWNO?”

Czy zmiana wyznania może być przesłanką rozwiązania małżeństwa?

 

 szczecin_adwokat_rozwód_alimenty_prawo_pracy_windykacja_prawo_ubezpieczeń_społecznych

Podstawowe wartości na których powinno zostać oparte małżeństwo to w ocenie ustawodawcy: miłość, szacunek, pomoc, wsparcie (vide: art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wyżej wymienione wartości mogą być realizowane jedynie wówczas, gdy pomiędzy małżonkami istnieją więzi gwarantujące wytyczanie celów bliskich im obojgu  oraz spełnienie wzajemnych oczekiwań.  Małżonkowie tworzą wspólnotę duchową będącą jedną z podstaw poczucia bliskości, bezpieczeństwa psychicznego pomiędzy nimi oraz wzajemnego zaufania, a także godności małżeńskiej i rodzicielskiej każdego z nich. 

Continue reading „Czy zmiana wyznania może być przesłanką rozwiązania małżeństwa?”

Czy po zakończeniu służby celnik ma prawo do zasiłku chorobowego?

 zasiłek_chorobowy_prawo_ubezpieczeń_społecznych_radca_prawny_windykacja_szczecin_koszalin_stargard

Wyrokiem z dnia 9.02.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX U 649/17) rozstrzygnął zagadnienie dotyczące prawa do zasiłku chorobowego funkcjonariusza Służby Celnej po zakończeniu stosunku służbowego. Zagadnienie to nie zostało wprost rozstrzygnięte w przepisach ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc zachodziła konieczność dokonania wykładni….

Continue reading „Czy po zakończeniu służby celnik ma prawo do zasiłku chorobowego?”