Czy udział w spółce, który objął tylko jeden z małżonków jest wspólny?

Udział w Spółce może posiadać znaczną wartość majątkową, w chwili podziału majątku pojawia się natomiast kwestia tego czy ów udział objęty tylko przez jednego z współmałżonków stanowi/czy nie stanowi majątku wspólnego? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w uchwale w odniesieniu do…

Continue reading „Czy udział w spółce, który objął tylko jeden z małżonków jest wspólny?”

Mam dług, który dłużnik nie chce zapłacić i co dalej?

Możliwości zawsze są dwie, czekać licząc na to, że dług zostanie zwrócony, albo też podjąć aktywne działania w celu jego odzyskania – w szczególności tak by wierzytelność się nie przedawniła, a także by dłużnik nie ,,ulotnił się” osobiście/z majątkiem, tak, że nie odzyskamy naszych należności. Jak wymienione wygląda w praktyce, o tym w niniejszym wpisie….

Continue reading „Mam dług, który dłużnik nie chce zapłacić i co dalej?”

Czy wpadnięcie w ,,spiralę kredytową” powoduje, że nie możesz ogłosić upadłości konsumenckiej?

Jedną z przesłanek negatywnych skutkujących odmową ogłoszenia przez Sąd upadłości konsumenckiej jest powstanie stanu niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa wnioskodawcy. Innymi słowy, jeśli Sąd uznaje, że stan niewypłacalności powstał wskutek zależnych od nas zdarzeń, nasz wniosek oddali. Kwestia ta jednak podlega ocenie, w jednym z orzeczeń Sąd Okręgowy w Szczecinie wskazał, że….

Continue reading „Czy wpadnięcie w ,,spiralę kredytową” powoduje, że nie możesz ogłosić upadłości konsumenckiej?”

Czy poręczyciel odpowie niezależnie od czasu trwania poręczenia określonego w umowie?

Poręczenie powoduje, że ponosimy odpowiedzialność co do zasady za tą samą należność co dłużnik. Sąd Najwyższy wypowiedział się w niezwykle istotnej zarówno dla poręczających, jak i osób dochodzących od takiej osoby należności kwestii tj. czy poręczyciel odpowiada z tytułu poręczenia tylko za okres określony w umowie?

Continue reading „Czy poręczyciel odpowie niezależnie od czasu trwania poręczenia określonego w umowie?”

Czy oskarżenie ojca o przestępstwo świadczy o rażącej niewdzięczności? Dowiedz się, kiedy można odwołać darowiznę.

Rażąca niewdzięczność osoby, która uzyskała darowiznę uzasadnia roszczenie o jej zwrot. Dość często prowadzone są sprawy, w których jedna ze stron darowała mieszkanie/dom, samochód, albo środki pieniężne wysokiej wartości, które następnie chce odzyskać. Czy oskarżenie swego ojca o przestępstwo świadczy o rażącej niewdzięczności? Jakie są granice pomiędzy niewdzięcznością, a rażącą niewdzięcznością?

Continue reading „Czy oskarżenie ojca o przestępstwo świadczy o rażącej niewdzięczności? Dowiedz się, kiedy można odwołać darowiznę.”