Co zrobić, gdy upłynie termin na zaprzeczenie ojcostwa?

 adwokat_szczecin_prawo_rodzinne_zaprzeczenie_ojcostwa_alimenty_obniżenie_ustalenie_ojcostwa

W przypadku, gdy w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, urodzi się dziecko domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje bardzo krótki, gdyż 6 miesięczny termin na zaprzeczenie swego ojcostwa. Co w przypadku, gdy terminowi temu się uchybi?

Continue reading „Co zrobić, gdy upłynie termin na zaprzeczenie ojcostwa?”

Jak kredyt hipoteczny matki wpływa na wysokość alimentów?

 alimenty_podwyższenie_alimentów_adwokat_alimenty_szczecin_skuteczny_prawnik_prawo_rodzinne_ustalenie_kontaktów

Pozwoliłem sobie użyć skrótu odnośnie płci, praktyka zawodowa wskazuje jednak, że taka konfiguracja procesowa jest najczęstsza. Zagadnienie jest przy tym bardzo istotne, gdyż rata kredytu hipotecznego (w szczególności w przypadku dochodzenia alimentów na młodsze dzieci) może stanowić istotny element brany pod uwagę przez Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów….

Continue reading „Jak kredyt hipoteczny matki wpływa na wysokość alimentów?”

Przedłużasz proces sądowy? Zapłacisz koszty sądowe nawet jeśli wygrasz.

Długotrwałość postępowań sądowych powoduje, że sprawiedliwość odwleka się w czasie. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace zmierzające do przyspieszani postępowań sądowych – co niewątpliwie leży w interesie każdego uczestnika procesu sądowego za wyjątkiem np. niesolidnego dłużnika – które owiane są mgiełką tajemnicy, natomiast jednym z rozwiązań ma być sankcja kosztowa….

Continue reading „Przedłużasz proces sądowy? Zapłacisz koszty sądowe nawet jeśli wygrasz.”

Czy śmierć przedsiębiorcy uniemożliwi prowadzenie działalności?

Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, w przypadku ich śmierci sytuacja prawna spadkobierców, w szczególności tych, którzy chcą kontynuować działalność jest bardzo trudna, w szczególności jeśli przedsiębiorca odpowiednio wcześniej nie przygotuje się pod względem prawnym do takiej sytuacji. Ustawa nowelizująca przewiduje jednak zmiany w tym zakresie….

Continue reading „Czy śmierć przedsiębiorcy uniemożliwi prowadzenie działalności?”