Jeśli zostałeś pozwany (np. przez fundusz sekurytyzacyjny) masz nową szansę na przedawnienie.

Sąd Najwyższy wydal ostatnio dwa ciekawe rozstrzygnięcia z punktu widzenia dłużników. Być może Twój dług również jest przedawniony, co nie wynika jednak tylko z upływu czasu, ale również z wykładni pewnych instytucji prawa przez Sąd Najwyższy. Ponadto, warto wskazać, że doprowadzenie do ,,przedawnienia” wymaga pewnej aktywności procesowej strony….

Continue reading „Jeśli zostałeś pozwany (np. przez fundusz sekurytyzacyjny) masz nową szansę na przedawnienie.”

Czy środki przekazywane przez rodziców dorosłym dzieciom stanowią darowiznę?

W przypadku, gdy rodzic przekazuje na rzecz swego dziecka środki pieniężne to zazwyczaj mamy do czynienia z darowizną zwolnioną z podatku, pod pewnymi jednak warunkami – które w praktycznie każdym przypadku można spełnić. Rodzicie i dzieci są bowiem w I grupie podatkowej. Jednakże powyższe łączy się z koniecznością dokonania zgłoszenia w Urzędzie Podatkowym. Nie w każdym przypadku jednak powyższe stanowi darowiznę i zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia…..

Continue reading „Czy środki przekazywane przez rodziców dorosłym dzieciom stanowią darowiznę?”

Czy zdrada za zgodą współmałżonka stanowi zawinioną przyczynę rozwodu?

 

Małżeństwa jak i ludzie bywają różne. Czasami strony wzajemnie pozostawiają sobie szeroką swobodę w działaniu, również seksualną. Jednakże czy takie ,,przygody” za zgodą współmałżonka mogą wskazywać na winę w rozkładzie związku małżeńskiego i przyczynek do rozwodu ze strony partnera, który zdradza?

Continue reading „Czy zdrada za zgodą współmałżonka stanowi zawinioną przyczynę rozwodu?”

Czy zdrada małżeńska zawsze stanowi o winie zdradzającego w postępowaniu o rozwód?

Jednym z podstawowych obowiązków w trakcie małżeństwa jest obowiązek dochowania wierności małżeńskiej, poprzez powstrzymywanie się od stosunków seksualnych z innymi niż małżonek osobami. Jak jednak wynika z orzecznictwa sądowego, nie jest to obowiązek o charakterze absolutnym i nawet w toku małżeństwa dopuszczalne jest by ….

Continue reading „Czy zdrada małżeńska zawsze stanowi o winie zdradzającego w postępowaniu o rozwód?”