Świadczymy usługi w zakresie porad prawnych, reprezentowania przed Sądem Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, przygotowania dokumentów w tym odwołań od decyzji
ZUS w szczególności w zakresie obejmującym:

 • prawo do emerytury (zwykłej, wcześniejszej, pomostowej, z tytułu pracy w warunkach szczególnych, z KRUS, wysokości emerytury w tym kapitału zakładowego).
 • prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • prawo do renty rodzinnej,
 • prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
 • ustalenie podlegania/niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek zwrotu świadczeń ZUS,
 • umorzenie składek ZUS – w tym abolicję ZUS, wnioski o układy ZUS,
 • prawo do renty specjalnej,
 • prawo do świadczeń przedemerytalnych,
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy/uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy,
 • prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • prawo do wyrównania świadczeń z ZUS,
 • dochodzenia odszkodowań do biur księgowych i rachunkowych za błędy w sztuce,
 • oskładkowanie umów o dzieło i świadczenie usług