Żona nie odpowie za długi męża – przeniesienie majątku na małżonkę z pokrzywdzeniem dłużników może być skuteczne

W chwili, gdy długi zaczynają rosnąć jednym z rozwiązań, które podejmują dłużnicy jest przeniesienie majątku na inne osoby. W szczególności na osoby bliskie, gdyż tym osobą można w przekonaniu dłużnika zaufać. Metod i sposobów w tym zakresie jest wiele, liczne orzecznictwo Sądowe potwierdza lub wyklucza określone rozwiązania. Skuteczne przeniesienie majątku jest więc co do zasady możliwe, co jednak zależy od danej konkretnej sytuacji. Najlepiej ilustruje to wyrok Sądu Najwyższego, który potwierdził, że małżonkowie dokonali skutecznego zbycia rzeczy o czym więcej w niniejszym poście.

Continue reading “Żona nie odpowie za długi męża – przeniesienie majątku na małżonkę z pokrzywdzeniem dłużników może być skuteczne”

Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Na wniosek współwłaścicieli Sąd znosi współwłasność rzeczy. Zazwyczaj postępowania takie dotyczą nieruchomości. W prawo własności nie mają co do zasady prawa ingerować inne osoby niż właściciele lub współwłaściciele. Uchwała SN wprowadza jednak w tym zakresie pewien wyjątek o czym mowa w niniejszym poście.

Continue reading “Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.”

Upadłość konsumencka – możliwość oddłużenia się w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego.

Znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, ułatwiają ogłoszenie upadłości przez konsumenta (uprzednio istniejące w tym zakresie regulacje nie były zbyt często stosowane w praktyce). Dla kogo przeznaczona jest więc upadłość konsumencka i komu może pomóc?

Continue reading “Upadłość konsumencka – możliwość oddłużenia się w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego.”