Odpowiedzialność za wynagrodzenie przy robotach budowlanych – ważna uchwała Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17.02.2016 r. rozstrzygnął bardzo istotną kwestię odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy, a także wypowiedział się w zakresie obowiązku Sądu przed wydaniem orzeczenia w sprawie.

Continue reading “Odpowiedzialność za wynagrodzenie przy robotach budowlanych – ważna uchwała Sądu Najwyższego.”

Podział majątku dorobkowego a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czy środki ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej powinny podlegać waloryzacji.

W przypadku podziału majątku dorobkowego istotną kwestią jest zagadnienie waloryzacji środków ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej, które zostały zaliczone na poczet wkładów, które dość często pojawia się w praktyce…

Continue reading “Podział majątku dorobkowego a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czy środki ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej powinny podlegać waloryzacji.”

Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej

Unikanie egzekucji oraz windykacji często łączy się z dokonywaniem przesunięć majątkowych pomiędzy osobami najbliższymi w celu wyprowadzenia majątku spod egzekucji. Zazwyczaj przedmiotowe następuje, gdy wierzyciel posiada wysokiej wartości roszczenie w stosunku do dłużnika. W jednej z najnowszych uchwał Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie bardzo istotnej kwestii liczenia terminu do wniesienia owego środka zaskarżenia.

Continue reading “Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej”

Czy małżonek, który jest winny rozwodu musi oddać darowizny otrzymane od współmałżonka.

W przypadku stwierdzenia przez Sąd wyłącznej winy jednego z małżonków w rozkładzie związku małżeńskiego zazwyczaj istnieją ku temu ważne i odpowiedniej wagi powody. W przypadku, gdy małżonkowie dokonują wzajemnych darowizn pojawia się również kwestia ich odwołania.

Continue reading “Czy małżonek, który jest winny rozwodu musi oddać darowizny otrzymane od współmałżonka.”

Wspólny kredyt małżonków a rozwód – czy spłacanie kredytu przez jednego małżonka z otrzymanej darowizny ma wpływ na późniejszy podział majątku?

Zaciąganie przez współmałżonków kredytów w szczególności kredytów hipotecznych w celu zakupu mieszkania jest powszechne. Banki chętniej udzielają bowiem kredytów małżonkom, gdyż ich wiarygodność kredytowa jest wyższa.  W niniejszym artykule pokrótce przedstawię sytuację prawną małżonków w toku postępowania o podział majątku, z uwzględnieniem sytuacji, gdy jeden z małżonków spłacał kredyt z otrzymanej przez siebie darowizny.

Continue reading “Wspólny kredyt małżonków a rozwód – czy spłacanie kredytu przez jednego małżonka z otrzymanej darowizny ma wpływ na późniejszy podział majątku?”