Jak zmieniły się terminy przedawnienia roszczeń?

zachowek_spadek_stwierdzenie_nabycia_spadku_dział_spadku_prawo_spadkowe_prawo_rodzinne_adwokat_szczecin

Przedawnienie roszczenia ma znaczenie zarówno dla wierzyciela, który musi wiedzieć do kiedy swych roszczeń może dochodzić, jak i dla dłużnika, który skutecznie może bronić się przed zaspokojeniem roszczenia. Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego wprowadza w zakresie przedawnienia roszczeń prawdziwą rewolucję.

Continue reading “Jak zmieniły się terminy przedawnienia roszczeń?”

Czy były małżonek uzyskujący alimenty może zostać ich pozbawiony z powodu pozostawania w związku partnerskim?

 

 adwokat_alimenty_rozwód_szczecin_prawo_pracy_zachowek_skuteczny_prawnik_szczecin_stargard_choszczno_gryfice

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków małżonek niewinny – nawet, gdy nie pozostaje w niedostatku, albo małżonek, który nie był wyłącznie winny rozpadu związku w przypadku, gdy w niedostatku pozostaje może uzyskać alimenty od byłego już małżonka. Obowiązek alimentacyjny w tym zakresie może jednak wygasnąć. Jak na przedmiotowe rzutuje wejście w związek partnerski przez małżonka uprawnionego do alimentów?

Continue reading “Czy były małżonek uzyskujący alimenty może zostać ich pozbawiony z powodu pozostawania w związku partnerskim?”

Czy roszczenie o zachowek jest zawsze należne?

 

adwokat_szczecin_radca_prawny_szczecin_zachowek_porada_prawna_prawo_spadkowe_podwyższenie_alimentów_rozwód

 

Zachowek stanowi formę ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców , powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Jak wskazuje praktyka dość często kwota tytułem zachowku stanowi ułamek wartości nieruchomości pozostawionej przez spadkodawcę, a więc sięga znacznych kwot. Czy zachowek jest zawsze należny?

Continue reading “Czy roszczenie o zachowek jest zawsze należne?”