Najpopularniejsze posty 2016 r.

W niniejszym poście posty, które spotkały się z waszym największym zainteresowaniem w 2016 r. Stopniując napięcie:) zaczynamy od miejsca ostatniego do pierwszego.

  1. Kiedy sąd podwyższy alimenty?

W poście podano kilka praktycznych wskazówek odnośnie oceny tego czy można domagać się podwyższenia alimentów czy też nie. Niewątpliwie wielu uprawnionych traci co miesięcznie pewną kwotę alimentów, nie korzystając z możliwości wystąpienia o ich podwyższenie (ew. o wsteczne wyrównanie).

 

  1. Kiedy sąd pozbawi władzy rodzicielskiej?

Kolejne zagadnienie z prawa rodzinnego, bardzo przydatne w praktyce, a więc jeśli chcesz się dowiedzieć kiedy sąd pozbawi władzy rodzicielskiej zachęcam do kliknięcia postu.

 

8. Czy zdrada małżeńska zawsze stanowi o winie zdradzającego w postępowaniu o rozwód?

Zdrada małżeńska stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozwodu z winy wyłącznie jednego z małżonków. W poście pokrótce wskazano, że nie jest to jednak zawsze tak jednoznaczna kwestia.

 

7. Odwołanie darowizny w stosunku tylko do jednego ze współmałżonków – ważna uchwała SN.

SN udzielił odpowiedzi na pytania jak kształtuje się sytuacja w przypadku odwołania darowizny (z powodu rażącej niewdzięczności) jedynie w stosunku do jednego ze współmałżonków.

 

  1. Kiedy Sąd obniży alimenty?

Podobnie jak w przypadku podwyższenia alimentów, wiele osób płaci alimenty w wyższej wysokości niż powinna. Każda jednak sprawa powinna zostać oceniona indywidualnie przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności sprawy.

 

  1. Sąd nie może odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej, gdy dług powstał w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Ważne orzeczenie, które wskazuje, że powstanie zadłużenia w związku z działalnością gospodarczą samo w sobie nie przesądza o niemożności ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 

4. Kogo obciąża dowód w sprawie o podział majątku wspólnego?

Zarys zagadnienia w związku ze sprawami o podział majątku wspólnego.

 

3. Żona nie odpowie za długi męża – przeniesienie majątku na małżonkę z pokrzywdzeniem dłużników może być skuteczne

Jeden z wielu postów napisanych przeze mnie w 2016 r. dotyczących tzw. skargi pauliańskiej służącej przeciwdziałaniu wyprowadzaniu majątku w celu uniknięcia zaspokojenia wierzycieli. Post oparty na jednym z najnowszych orzeczeń SN.

 

  1. Czy zapłacisz podatek od otrzymanego spadku.

Bardzo ważne w praktyce orzeczenie dla każdego z nas (lub prawie każdego), gdyż wielu z nas ma szansę zostać spadkobiercą. Orzeczenie doprecyzowuje przepisy ustawy o spadkach i darowiznach

 

  1. Mam dług, który dłużnik nie chce zapłacić i co dalej?

Najpopularniejszy post okazał się dotyczyć niesolidnych dłużników:) nie dziwi mnie przedmiotowe, gdyż windykacja należności i ich sądowe dochodzenie jest w praktyce jedną z istotniejszych działalności prawnych jakie można podejmować. Przy tym oprócz uzyskania odpowiedniego wyroku zachodzi konieczność wyegzekwowania przedmiotowych należności, co wymaga aktywnego współdziałania wierzyciela, pełnomocnika i komornika sądowego.