Windykacja należności w Szczecinie – pomoc w odzyskiwaniu długów

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi windykacji należności. Każda sprawa prowadzona jest indywidualnie i może skończyć na postępowaniu polubownym lub trafić do sądu i egzekucji komorniczej. Dbamy o szybkość i niskie koszty postępowania, mając na względzie Państwa czas i pieniądze.

Windykacja należności obejmuje dochodzenia roszczeń z faktur, w tym:

• tytułem czynszu najmu,
• za świadczenie usług,
• za sprzedaż towaru,
• za wykonanie dzieła.

Odzyskiwanie należności jest zwykle procesem długotrwałym, dlatego lepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom. Dzięki opracowanym metodom działania i znajomości prawa jesteśmy w stanie wyegzekwować Państwa należność i zminimalizować poniesione straty.

Na czym polega windykacja należności?

Windykacja należności to próba odzyskania należności od dłużnika i przekazanie jej wierzycielowi. Ponieważ jesteśmy zespołem specjalistów, działamy zgodnie z prawem i zachowaniem norm etycznych. Staramy się najpierw rozwiązać sprawę polubownie. Kontaktujemy się z dłużnikiem, przypominamy mu o zobowiązaniu, nakłaniamy do dobrowolnego uregulowania płatności. Jeżeli w ten sposób nie uda się przekonać dłużnika do zwrotu, wtedy wkraczamy na drogę sądową. Składamy pozew wraz ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją. Gdy zapadanie wyrok nakazujący egzekucję długu, przekazujemy nakaz zapłaty do komornika, który może zająć konto dłużnika, jego majątek albo zwrot nadpłaty podatku.

Jeśli chcą Państwo szybko i skutecznie odzyskać należność, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Szczecinie. Prowadzimy profesjonalną windykację w zgodzie z prawem.