Czy pobyt dziecka zagranicą uniemożliwia rozwód w Polsce?

Polacy coraz częściej zamieszkują zagranicą, jak również dość często wracają do kraju. Z przedmiotowym często łączy się powstanie lub zakończenie związków, powstaje więc dość często problem jak w tytule niniejszego wpisu…

Przede wszystkim należy wskazać, że w przypadku, gdy obydwoje małżonków mają obywatelstwo Polskie to sprawa rozwodowa może toczyć się przed sądem w Polsce. Rozwiązanie takie jest zazwyczaj preferowane w związku z kwestią bardziej znanej nam kultury prawnej, a także dość często w związku z kwestiami finansowymi.

Postępowanie rozwodowe nie dotyczy jednak tylko i wyłącznie rozwiązania małżeństwa stron, ale także rozstrzygane są w nim między innymi kwestie dotyczące alimentów dla dziecka, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy dotyczące dziecka powinien rozpoznawać sąd właściwy wedle miejsce aktualnego pobytu dziecka (jak również właściwość ta utrzymuje się przez 3 miesiące po zmianie miejsca pobytu dziecka).

W konsekwencji sprawa dotycząca rozwiązania małżeństwa powinna toczyć się przed Sądem w Polsce, zaś sprawy dotyczące dziecka małoletniego przed sądem miejsca pobytu dziecka.

Dopuszczalny jest jednak wyjątek, który może mieć miejsce w przypadku wystąpienia następujących przesłanek:

Po pierwsze, co najmniej jeden z współałżonków musi posiadać władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Po drugie małżonkowie muszą wyrazić zgodę na rozpoznanie sprawy przez Sąd w Polsce.

Po trzecie prowadzenie postępowania przed Sądem w Polsce musi pozostawać w interesie dziecka.

W przypadku spełnienia powyższego warunku możliwe jest kompleksowe rozstrzygnięcie wszystkich spraw dziecka przed Sądem w Polsce do czego Państwa zachęcam.

W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego w szczególności w sprawie o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego/dorobkowego, zachęcam do kontaktu.