Prawo pracy: dla pracodawcy

Kancelaria prawnicza w Szczecinie

Świadczymy usługi w zakresie porad prawnych dotyczących prawa pracy, przygotowania dokumentów, oraz reprezentowania przed Sądami Pracy

Prawo pracy dla pracodawcy – zakres usług:

 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę
 • Odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego
 • Przygotowanie projektu oświadczenia o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy o
 • pracę
 • Przygotownie projektów umowy o pracę/umów o świadczenie usług/kontraktów
 • menadżerskich
 • Zapłatę wynagrodzenia za pracę/premii
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane
 • sporządzenie/weryfikację regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy,regulaminu premiowanie
 • Wypadków przy pracy (sprostowania protokołu powypadkowego, roszczeń
 • uzupełniających)
 • Zakazy konkurencji
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Odszkodowanie za dyskryminację
 • Prawo do odprawy (zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, rentowej,
 • emerytalnej, regulaminowej itp.)
 • Zasad oskładkowania i opodatkowania świadczeń wypłacanych/przyznawanych
 • pracownikom
 • Czasu pracy pracowników
 • Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy
 • Interpretacji przepisów prawa pracy