Prawo pracy

Profesjonalna pomoc dobrego prawnika często przesądza o wygranej w Sądzie Pracy oraz chroni przed popełnieniem kosztownych błędów. Nasza Kancelaria Prawnicza ze Szczecina zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, które dotyczą m.in. przywrócenia do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne czy też wydania i sprostowania świadectwa pracy, zwolnień grupowych oraz odpraw. Ponadto, oferujemy pomoc prawną w sprawach takich jak występowanie o wynagrodzenie i inne świadczenia z tytułu stosunku pracy, a także dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy. Pomagamy pracodawcom w zakresie przygotowania regulaminów wynagradzania, pracy, innych regulacji wewnątrzzakładowych, umów o pracę, projektów wypowiedzeń.

Prawo ubezpieczeniowe

Odwołanie od decyzji KRUS i ZUS

Nasza Kancelaria Prawnicza świadczy usługi z zakresu zastępstwa w postępowaniach przed organami rentowymi i emerytalnymi. Zaskarżamy i odwołujemy się od decyzji ZUS oraz KRUS, a także reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawach rent i emerytur. Pomagamy uzyskać wcześniejszą emeryturę oraz inne świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych.

Rekomendujemy również nasze inne usługi prawne, m.in. te związane z prawem rodzinnym i sprawami spadkowymi oraz dochodzeniem należności (windykacją).

Potrzebujesz pilnej porady prawnej?