Publikacje

 1. „Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia nie będącego działalnością konkurencyjną” – glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego, nr 20 Monitor Prawniczy,
 2. „Rodzaje testamentów”, Edukacja Prawnicza nr 10/118,
 3. „Zawarcie umowy o pracę per facta concludentia”, Biuletyn Kancelarii Radców Prawnych ,,MERSKI”,
 4. „Małżeńskie ustroje majątkowe”, Edukacja Prawnicza nr 11/119,
 5. „Interwencja główna i uboczna”, Edukacja Prawnicza nr 12/120,
 6. „Rodzaje współuczestnictwa”, Edukacja Prawnicza nr 4/124,
 7. „Błędy formalne pracodawców przy rozwiązywaniu umów o pracę za porozumieniem stron oraz ich skutki dla pracownika”, portal internetowy: www.kancelaria-explicite.pl.
 8. „Kompetencje inspekcji pracy w indywidualnych sprawach pracownika i innych osób świadczących pracę.”, portal internetowy: www.kancelaria-explicite.pl,
 9. „Koszty postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy.”,portal internetowy: www.kancelaria-explicite.pl.
 10. „Obliczanie wartości przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy.”, portal internetowy: www.kancelaria-explicite.pl.
 11. „Odszkodowanie przysługujące pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę z powodu rażącego naruszenia obowiązków przez pracodawcę.”, portal internetowy: www.kancelaria-explicite.pl.
 12. „Prawo do odprawy a zwolnienie jednego pracownika.”, portal internetowy: www.kancelaria-explicite.pl.

Potrzebujesz pilnej porady prawnej?