Świadczymy usługi w zakresie porad prawnych dotyczących prawa pracy,
przygotowania dokumentów, oraz reprezentowania przed Sądami Pracy, w
szczególności w zakresie obejmującym:

 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,
 • Odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego,
 • Weryfikacja projektów umowy o pracę/umów o świadczenie usług/kontraktów menadżerskich
 • zapłatę wynagrodzenia za pracę/premii
 • zapłatę ekwiwalentów (za urlop wypoczynkowy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane
 • wypadków przy pracy (sprostowania protokołu powypadkowego, roszczeń
 • uzupełniających)
 • zakazy konkurencji
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • prawo do odprawy (zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, rentowej,emerytalnej, regulaminowej itp.)
 • czasu pracy pracowników
 • naruszenie dóbr osobistych pracownika,
 • interpretacji przepisów prawa pracy.