Usługi w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne stanowi zbiór przepisów regulujących kwestie majątkowe i niemajątkowe pomiędzy wszystkim członkami rodziny. Jest działem szerszego prawa cywilnego. W prawie rodzinnym obowiązuje szereg niepodważalnych zasad jak: zasada dobra dziecka, zasada ochrony rodziny, zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. Sporne kwestie reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Rozumiemy, że niekiedy sytuacja rodzinna bywa bardzo trudna, a dojście do porozumienia bez udziału osób trzecich niemal niemożliwe. Proponujemy Państwu pomoc naszej kancelarii w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w zgodzie z literą prawa. Zajmujemy się szerokim spectrum spraw rodzinnych, od rozwodów, poprzez alimenty do opieki nad dziećmi. W rozstrzyganiu delikatnych kwestii prywatnych lepiej zdać się na obiektywnego i doświadczonego pełnomocnika, który pomoże przebrnąć przez zawiłości prawne, podejmie się mediacji i negocjacji i zadba o Państwa komfort i bezpieczeństwo w trakcie ewentualnej rozprawy w sądzie.

Sprawy rodzinne – oferta biura w Szczecinie

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania trudnych spraw natury rodzinnej. Zajmujemy się gromadzeniem dowodów, przygotowywaniem dokumentów oraz reprezentowaniem Klientów przed Sądem Rodzinnym. Udzielamy też profesjonalnych porad dotyczących interpretacji prawa rodzinnego.

Podejmujemy działania w zakresie następujących spraw rodzinnych:

  • alimenty – ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów;
  • ustalanie kontaktów z dziećmi;
  • rozwody;
  • separacje;
  • podział majątku;
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa;
  • opieka i kuratela;
  • ubieganie się o zgodę Sądu Rodzinnego na czynności dotyczące małoletniego;
  • porady w kwestii przepisów prawa rodzinnego.

Wesprzemy Państwa w trudnym procesie dochodzenia swoich racji na drodze ugody lub postępowania sądowego. Pomożemy znaleźć rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanej sprawy rodzinnej.

Sprawy o rozwód. O czym należy pamiętać?

Kiedy małżeństwo chyli się ku końcowi, rozwód albo separacja może okazać się jedynym możliwym rozwiązaniem trudnej sytuacji rodzinnej. Należy jednak pamiętać, że decyzja ta wiąże się z dopełnieniem złożonej procedury prawnej. Często pociąga za sobą podział opieki nad potomstwem oraz wypracowanego wspólnie majątku.

Pozew o rozwód  składa się w formie pisemnej do oddziału cywilnego w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli natomiast małżonkowie mieszkają oddzielnie, właściwym miejscem do złożenia pozwu jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Podział majątku wspólnego. Ugoda czy postępowanie sądowe?

Podziału majątku można dokonać sądownie lub poprzez zawarcie ugody z drugą stroną. Ugoda przy podziale majątku jest rozwiązaniem znacznie szybszym i tańszym niż sprawa sądowa. Postępowanie w sądzie może trwać wiele miesięcy i pociągnie za sobą znaczne koszty. W sytuacji, w której małżonkowie skłonni są do porozumienia, warto skorzystać z kompromisowego rozwiązania.

Postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku jest zalecane, gdy druga strona odmawia współpracy i nie godzi się na polubowne załatwienie sprawy.  Jeżeli pomimo prawomocnego postanowienia sądu małżonek nadal stroni od wykonania swojego obowiązku, warto rozważyć windykację należności.

Alimenty. Kto ma do nich prawo?

Jako znawcy prawa rodzinnego wesprzemy Państwa w dochodzeniu alimentów. Pomożemy napisać pozew oraz oszacujemy, o jakie kwoty możecie się Państwo ubiegać. Czynnie angażujemy się w akcję ścigania dłużników alimentacyjnych.

Alimenty to regularne świadczenia, które są niezbędne do zapewnienia życia na godnym poziomie. Obowiązek alimentacyjny może zostać zasądzany przy okazji rozprawy rozwodowej lub w oddzielnym postępowaniu. Alimenty mogą przysługiwać w szczególności dziecku stron, jak również drugiemu z małżonków, jednakże pod pewnymi warunkami.

Pierwszą przesłanką do domagania się alimentów jest niedostatek. W wyniku rozpadu małżeństwa może się okazać, że jedno z małżonków zostało pozbawione dostatecznych środków utrzymania. Taka sytuacja jest wystarczającym powodem do ubiegania się o świadczenie. Do świadczenia alimentacyjnego zobowiązani będą także rodzice względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli sąd orzekł o winie męża lub żony, o alimenty może się starać wyłącznie osoba poszkodowana.

Złożenie profesjonalnie przygotowanego pozwu o przyznanie alimentów przez specjalistę z zakresu prawa rodzinnego pozwoli przyspieszyć sprawę poprzez uniknięcie błędów formalnych oraz zgromadzenie materiału dowodowego, nadto poprzez formułowanie adekwatnej argumentacji faktycznej i prawnej. Nasza kancelaria w Szczecinie pomoże Państwu przebrnąć przez skomplikowaną procedurę i zasugeruje najlepsze w danej sytuacji rozwiązania.