Usługi w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne stanowi zbiór przepisów regulujących kwestie majątkowe i niemajątkowe pomiędzy wszystkim członkami rodziny. Jest działem szerszego prawa cywilnego. W prawie rodzinnym obowiązuje szereg niepodważalnych zasad jak: zasada dobra dziecka, zasada ochrony rodziny, zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. Sporne kwestie reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Rozumiemy, że niekiedy sytuacja rodzinna bywa bardzo trudna, a dojście do porozumienia bez udziału osób trzecich niemal niemożliwe. Proponujemy Państwu pomoc naszej kancelarii w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w zgodzie z literą prawa. Zajmujemy się szerokim spectrum spraw rodzinnych, od rozwodów, poprzez alimenty do opieki nad dziećmi. W rozstrzyganiu delikatnych kwestii prywatnych lepiej zdać się na obiektywnego i doświadczonego pełnomocnika, który pomoże przebrnąć przez zawiłości prawne, podejmie się mediacji i negocjacji i zadba o Państwa komfort i bezpieczeństwo w trakcie ewentualnej rozprawy w sądzie.

Sprawy rodzinne – oferta biura w Szczecinie

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania trudnych spraw natury rodzinnej. Zajmujemy się gromadzeniem dowodów, przygotowywaniem dokumentów oraz reprezentowaniem Klientów przed Sądem Rodzinnym. Udzielamy też profesjonalnych porad dotyczących interpretacji prawa rodzinnego.

Podejmujemy działania w zakresie następujących spraw rodzinnych:

 • alimenty – ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów;
 • ustalanie kontaktów z dziećmi;
 • rozwody;
 • separacje;
 • podział majątku;
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa;
 • opieka i kuratela;
 • ubieganie się o zgodę Sądu Rodzinnego na czynności dotyczące małoletniego;
 • porady w kwestii przepisów prawa rodzinnego.

Wesprzemy Państwa w trudnym procesie dochodzenia swoich racji na drodze ugody lub postępowania sądowego. Pomożemy znaleźć rozwiązanie nawet najbardziej skomplikowanej sprawy rodzinnej.

Sprawy o rozwód. O czym należy pamiętać?

Kiedy małżeństwo chyli się ku końcowi, rozwód albo separacja może okazać się jedynym możliwym rozwiązaniem trudnej sytuacji rodzinnej. Należy jednak pamiętać, że decyzja ta wiąże się z dopełnieniem złożonej procedury prawnej. Często pociąga za sobą podział opieki nad potomstwem oraz wypracowanego wspólnie majątku.

Pozew o rozwód  składa się w formie pisemnej do oddziału cywilnego w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeżeli natomiast małżonkowie mieszkają oddzielnie, właściwym miejscem do złożenia pozwu jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Nasza kancelaria zajmuje się udzielaniem wszelkich informacji dotyczących rozwodów klientom ze Szczecina i okolic – wyjaśnimy wszelkie Państwa wątpliwości odnośnie do zakończenia związku małżeńskiego. Pomożemy również w przygotowaniu i złożeniu odpowiedniego pozwu. Zajmiemy się także reprezentacją Państwa przed sądem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwody często są bardzo skomplikowane i nierzadko wiążą się z przykrymi okolicznościami. Właśnie dlatego do każdej sprawy podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, dokładając wszelkich starań, by uzyskać jak najbardziej korzystne dla klienta warunki uzyskania rozwodu. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, zawsze stawiając potrzeby i oczekiwania klientów na pierwszym miejscu. Posiadamy wieloletnie doświadczenia i szeroką wiedzę w zakresie procesów rozwodowych, dzięki czemu mogą świadczyć usługi na wysokim poziomie

Podział majątku wspólnego. Ugoda czy postępowanie sądowe?

Podziału majątku można dokonać sądownie lub poprzez zawarcie ugody z drugą stroną. Ugoda przy podziale majątku jest rozwiązaniem znacznie szybszym i tańszym niż sprawa sądowa. Postępowanie w sądzie może trwać wiele miesięcy i pociągnie za sobą znaczne koszty. W sytuacji, w której małżonkowie skłonni są do porozumienia, warto skorzystać z kompromisowego rozwiązania.

Postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku jest zalecane, gdy druga strona odmawia współpracy i nie godzi się na polubowne załatwienie sprawy.  Jeżeli pomimo prawomocnego postanowienia sądu małżonek nadal stroni od wykonania swojego obowiązku, warto rozważyć windykację należności.

Ustalenie ojcostwa – co trzeba wiedzieć?

Zajmujemy się również reprezentowaniem naszych klientów w sprawach o ustalenie ojcostwa przed sądem w Szczecinie. Są to często dosyć skomplikowane procesy, ze względu na to, że wiążą się z nimi również kwestie ustalenia: nazwiska, wysokości alimentów, a także zwrotu kosztów wyprawki czy połogu. Jak widać zagadnień jest sporo, dlatego właśnie warto zasięgnąć pomocy u osoby, która na co dzień zajmuje się tego typu sprawami. Pozew o ustalenie ojcostwa składa się w sytuacji, kiedy:

 • mężczyzna nie uznaje dziecka, które pochodzi z nieformalnego związku
 • matka nie potwierdza uznania dziecka
 • konieczne jest obalenie domniemania, że ojcem jest mąż matki

W przypadku spraw o ustalenie ojcostwa w większości przypadku sąd zleca wykonania badań DNA, które wskazują ojca z prawie 100% skutecznością. Wiele procesów nie kończy się jednak na samym ustaleniu, kto jest ojcem. W trakcie przewodu można bowiem załatwić praktycznie wszystkie kwestie związane z dzieckiem, nawet ubiegać się o zaległe alimenty za okres ostatnich 3 lat (pod warunkiem, że wykaże się przed sądem, że nie zostały zaspokojone określone potrzeby małoletniego). Właśnie dlatego sprawy o ustalenie ojcostwa wymagają odpowiedniego przygotowania, które oferują nasi doświadczeni prawnicy.

Alimenty. Kto ma do nich prawo?

Jako znawcy prawa rodzinnego wesprzemy Państwa w dochodzeniu alimentów. Pomożemy napisać pozew oraz oszacujemy, o jakie kwoty możecie się Państwo ubiegać. Czynnie angażujemy się w akcję ścigania dłużników alimentacyjnych.

Alimenty to regularne świadczenia, które są niezbędne do zapewnienia życia na godnym poziomie. Obowiązek alimentacyjny może zostać zasądzany przy okazji rozprawy rozwodowej lub w oddzielnym postępowaniu. Alimenty mogą przysługiwać w szczególności dziecku stron, jak również drugiemu z małżonków, jednakże pod pewnymi warunkami.

Pierwszą przesłanką do domagania się alimentów jest niedostatek. W wyniku rozpadu małżeństwa może się okazać, że jedno z małżonków zostało pozbawione dostatecznych środków utrzymania. Taka sytuacja jest wystarczającym powodem do ubiegania się o świadczenie. Do świadczenia alimentacyjnego zobowiązani będą także rodzice względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli sąd orzekł o winie męża lub żony, o alimenty może się starać wyłącznie osoba poszkodowana.

Złożenie profesjonalnie przygotowanego pozwu o przyznanie alimentów przez specjalistę z zakresu prawa rodzinnego pozwoli przyspieszyć sprawę poprzez uniknięcie błędów formalnych oraz zgromadzenie materiału dowodowego, nadto poprzez formułowanie adekwatnej argumentacji faktycznej i prawnej. Nasza kancelaria w Szczecinie pomoże Państwu przebrnąć przez skomplikowaną procedurę i zasugeruje najlepsze w danej sytuacji rozwiązania.