Prawo Ubezpieczeń Społecznych – ZUS i KRUS

Prawo ubezpieczeniowe to system ustawowych gwarancji oraz świadczeń wypłacanych w sytuacji, gdy osoba tymczasowo lub trwale utraci zdolność do utrzymywania się z własnej pracy, na przykład w wypadku choroby, niepełnosprawności, ciąży lub starości. Nasza kancelaria w Szczecinie pomoże Państwu rozwiązać każdy problem dotyczący prawa ubezpieczeniowego. Zajmujemy się udzielaniem wyczerpujących porad i dostarczaniem opinii, sporządzaniem stosownej dokumentacji oraz reprezentowaniem Klientów przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i ZUS.

Wachlarz naszych usług z zakresu Prawa Ubezpieczeń Społecznych obejmuje ustalanie następujących kwestii:

 • prawo do emerytury (zwykłej, wcześniejszej, pomostowej, z tytułu pracy w warunkach szczególnych, z KRUS), kwestie związane z wysokością świadczeń emerytalnych, w tym kapitału zakładowego, prawo do rekompensaty;
 • prawo do świadczeń przedemerytalnych;
  prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • prawo do renty rodzinnej;
 • prawo do renty socjalnej;
 • prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego;
 • podleganie lub niepodleganie pod ubezpieczenia społeczne;
 • obowiązek zwrotu świadczeń ZUS;
 • umorzenie składek ZUS – w tym abolicja ZUS, wnioski o rozłożenie należności na raty;
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, pomoc w uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy;
 • prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
 • prawo do wyrównania świadczeń z ZUS;
 • dochodzenie odszkodowań do biur księgowych i rachunkowych za błędy w sztuce;
 • oskładkowanie umów o dzieło i świadczenie usług.

Prawo ubezpieczeń społecznych nie ma przed nami żadnych tajemnic, dlatego chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem w przedstawionym powyżej zakresie.

Odwołania ZUS i KRUS w Szczecinie

Każdego dnia setki osób starają się o przyznanie różnego rodzaju świadczeń chorobowych, odszkodowań czy zasiłków rehabilitacyjnych. Często zdarza się, że wniosek zostaje oddalony. Nie oznacza to jednak, że sprawa została przegrana, wciąż pozostaje prawna ścieżka postępowania, czyli odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Specjalista w kwestii ubezpieczeń społecznych pomoże Państwu napisać merytoryczne odwołanie, uwzględniające rzeczową argumentację oraz wnioski. Doradzimy także, gdzie i w jakim terminie należy złożyć odwołanie.

Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddali Państwa wniosek o przyznanie świadczenia. Ekspert od prawa ubezpieczeniowego pomoże wówczas Państwu sporządzić profesjonalne odwołanie. Wskażemy, do kogo należy zaadresować pismo i jakich argumentów użyć, ubiegając się o przyznanie prawa do świadczenia.

Odszkodowania ZUS – doradztwo w Szczecinie

Pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu odszkodowań za wypadek przy pracy albo uszczerbek poniesiony na zdrowiu w wyniku choroby zawodowej. Jednorazowe odszkodowanie za stałe lub długotrwałe upośledzenie funkcjonowania osoby ubezpieczonej wypłaca ZUS. Służymy profesjonalnym wsparciem w wypełnianiu wniosku oraz kompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Oferujemy pomoc w uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy. W razie odmowy przyznania świadczenia wszczynamy administracyjną procedurę odwoławczą.

Jesteśmy ekspertami od prawa ubezpieczeniowego, szybko i sprawnie wyjaśnimy wszelkie nurtujące Państwa kwestie dotyczące emerytur, rent, zasiłków i odszkodowań.