Podział majątku wspólnego. Ugoda czy postępowanie sądowe?

Podziału majątku można dokonać sądownie lub poprzez zawarcie ugody z drugą stroną. Ugoda przy tego typu sprawach jest rozwiązaniem znacznie szybszym i tańszym niż postępowanie sądowe. Sprawa w sądzie może trwać wiele miesięcy i pociągnie za sobą znaczne koszty. W sytuacji, w której małżonkowie skłonni są do porozumienia, warto skorzystać z kompromisowego rozwiązania.

Postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku jest zalecane, gdy druga strona odmawia współpracy i nie godzi się na polubowne załatwienie sprawy. Jeżeli pomimo prawomocnego postanowienia sądu małżonek nadal stroni od wykonania swojego obowiązku, warto rozważyć windykację należności.

Jak możemy Państwu pomóc?

Nie muszą Państwo zaczynać wszystkiego od zera po rozwodzie. Jeśli wspólnie z drugim małżonkiem pracowaliście na Wasze dobra materialne, można wystąpić o ich podział. Jak możemy w tym pomóc? Przede wszystkim chcemy poznać szczegóły całej sytuacji. Dlatego też zależy nam na rozmowie z Klientem i ustaleniu kluczowych informacji dotyczących majątku. Kierujemy się Państwa potrzebami i omawiamy dogodne warunki podziału dóbr. Najpierw próbujemy załatwić sprawę ugodowo z drugą stroną. Jeśli nie jest ona skłonna do takiego rozwiązania, pomożemy w sporządzeniu stosownego wniosku o podział.

Wszystko, czego dorobili się Państwo razem ze współmałżonkiem w czasie trwania małżeństwa, jest Waszym wspólnym majątkiem. Jeśli zdecydowaliście się wnieść pozew o rozwód, warto przemyśleć odzyskanie choćby jego części. Podział majątku może nastąpić w naturze, poprzez przyznanie na wyłączność majątku jednemu z małżonków lub poprzez sprzedaż egzekucyjną dóbr. Pomożemy wybrać Państwu najlepszą opcję.