Podział majątku wspólnego. Ugoda czy postępowanie sądowe?

Podziału majątku można dokonać sądownie lub poprzez zawarcie ugody z drugą stroną. Ugoda przy tego typu sprawach jest rozwiązaniem znacznie szybszym i tańszym niż postępowanie sądowe. Sprawa w sądzie może trwać wiele miesięcy i pociągnie za sobą znaczne koszty. W sytuacji, w której małżonkowie skłonni są do porozumienia, warto skorzystać z kompromisowego rozwiązania.

Postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku jest zalecane, gdy druga strona odmawia współpracy i nie godzi się na polubowne załatwienie sprawy. Jeżeli pomimo prawomocnego postanowienia sądu małżonek nadal stroni od wykonania swojego obowiązku, warto rozważyć windykację należności.

Podział majątku – jak możemy Państwu pomóc?

Nie muszą Państwo zaczynać wszystkiego od zera po rozwodzie. Jeśli wspólnie z drugim małżonkiem pracowaliście na Wasze dobra materialne, można wystąpić o ich podział. Jak możemy w tym pomóc? Przede wszystkim chcemy poznać szczegóły całej sytuacji. Dlatego też zależy nam na rozmowie z Klientem i ustaleniu kluczowych informacji dotyczących majątku. Kierujemy się Państwa potrzebami i omawiamy dogodne warunki podziału dóbr. Najpierw próbujemy załatwić sprawę ugodowo z drugą stroną. Jeśli nie jest ona skłonna do takiego rozwiązania, pomożemy w sporządzeniu stosownego wniosku o podział.

Wszystko, czego dorobili się Państwo razem ze współmałżonkiem w czasie trwania małżeństwa, jest Waszym wspólnym majątkiem. Jeśli zdecydowaliście się wnieść pozew o rozwód, warto przemyśleć odzyskanie choćby jego części. Podział majątku może nastąpić w naturze, poprzez przyznanie na wyłączność majątku jednemu z małżonków lub poprzez sprzedaż egzekucyjną dóbr. Pomożemy wybrać Państwu najlepszą opcję.