Prawo spadkowe – kancelaria w Szczecinie

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, która reguluje prawa oraz obowiązki majątkowe po śmierci ich właściciela. Nie zawsze sprawy dotyczące dziedziczenia przebiegają bez komplikacji. W przypadku problemów nieoceniona okazuje się pomoc doświadczonego adwokata.

Świadczymy usługi obejmujące przygotowanie dokumentów i reprezentowanie Klientów przed sądami, a także udzielanie porad z zakresu prawa spadkowego. Zakres działalności dotyczy zagadnień takich jak:

 • zachowek,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • przepisy prawa spadkowego – porady.

Podział majątku – kancelaria w Szczecinie

Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw o podział majątku przed sądem w Szczecinie. W zależności od oczekiwań naszych klientów może prowadzić sprawę na drodze sądowej lub zaproponować drugiej stronie ugodę i umówić się na określone warunki. Wspólny majątek powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego, można go jednak pomniejszyć lub poszerzyć po podpisaniu odpowiedniego aktu prawnego u notariusza. Do podziału majątku może dojść w momencie, kiedy nastąpi ustanie wspólności majątkowej, czyli w przypadku:

 • rozwiązania małżeństwa
 • śmierci małżonka
 • unieważnienia związku małżeńskiego
 • ogłoszenia upadłości przez któregoś z małżonków
 • separacji
 • ubezwłasnowolnienia któregoś z małżonków
 • ogłoszenia sądownej rozdzielności majątkowej
 • podpisania intercyzy

Podział wspólnego majątku może nastąpić pod podpisaniu umowy, w której małżonkowie dzielą się nim lub po orzeczeniu go przez sąd, który ustali, jaka część majątku przypada każdemu z małżonków.

Sprawy o podział majątku często bywają dla stron kłopotliwe i wiążą się z nerwami. Nie musi tak być, jeżeli zwrócą się Państwo o pomoc do naszej kancelarii. Prawnicy, którzy zajmą się sprawą posiadają wieloletnie doświadczenie i do każdej sprawy podchodzą indywidualnie, zachowując pełny profesjonalizm.