Dochodzenie alimentów – Szczecin – wsparcie kancelarii

Udzielamy pomocy prawnej Klientom indywidualnym w zakresie dochodzenia alimentów w Szczecinie. Specjalizujemy się między innymi w prowadzeniu spraw dotyczących rodzin, jak ustalenie ojcostwa czy wyegzekwowanie spadku. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro naszych Klientów. Oferujemy fachowe wsparcie i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Zajmujemy się dochodzeniem alimentów w sprawach o rozwód, separację i nie tylko. Ścigamy dłużników alimentacyjnych, którzy uchylają się lub zalegają z płatnościami na dzieci, rodziców czy na małżonka. Pomagamy w złożeniu stosownych wniosków zarówno o przyznanie świadczenia, jak i o zwiększenie jego kwoty. Obowiązek alimentacyjny dotyczy osób najbliższych. Wzywa się je do tego, aby w razie niedostatku dostarczyły środki utrzymania swoim krewnym. Prowadzone przez nas sprawy dotyczą przede wszystkim alimentów na dzieci. Przy ustalaniu ich wysokości bierzemy pod uwagę koszty:

  • wyżywienia,
  • ubioru,
  • edukacji,
  • mieszkania,
  • leczenia i inne.

W Polsce nie ma sztywno określonej granicy wiekowej. Rodzic zobowiązany jest zatem płacić alimenty do czasu, gdy dziecko nie będzie w stanie utrzymać się samo. Podejmujemy się także dochodzenia alimentów na współmałżonka pokrzywdzonego rozwodem. Prowadzimy sprawy o separację i rozwód. Zapewniamy kompleksowe wsparcie doświadczonych specjalistów z zakresu różnych dziedzin prawa.

Alimenty – Szczecin. Kto ma do nich prawo?

Jako znawcy prawa wesprzemy Państwa w egzekucji alimentów. Pomożemy napisać pozew oraz oszacujemy, o jakie kwoty mogą się Państwo ubiegać. Czynnie angażujemy się w akcję ścigania dłużników alimentacyjnych.

Alimenty to regularne świadczenia, które są niezbędne do zapewnienia życia na godnym poziomie. Obowiązek alimentacyjny może zostać zasądzany przy okazji rozprawy rozwodowej lub w oddzielnym postępowaniu. Alimenty mogą przysługiwać w szczególności dziecku stron, jak również drugiemu z małżonków, jednakże pod pewnymi warunkami.

Pierwszą przesłanką do domagania się alimentów jest niedostatek. W wyniku rozpadu małżeństwa może się okazać, że jedno z małżonków zostało pozbawione dostatecznych środków utrzymania. Taka sytuacja jest wystarczającym powodem do ubiegania się o świadczenie. Do płacenia alimentów zobowiązani będą także rodzice względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli sąd orzekł o winie męża lub żony, o świadczenie może się starać wyłącznie osoba poszkodowana.

Złożenie profesjonalnie przygotowanego pozwu o przyznanie alimentów przez specjalistę pozwoli przyspieszyć sprawę poprzez uniknięcie błędów formalnych oraz zgromadzenie materiału dowodowego, a także poprzez formułowanie adekwatnej argumentacji faktycznej i prawnej. Nasza kancelaria w Szczecinie pomoże Państwu przebrnąć przez skomplikowaną procedurę i zasugeruje najlepsze w danej sytuacji rozwiązania.

Postępowania o zwiększenie kwoty alimentów (podwyższenie alimentów)

Postępowanie o zwiększenie kwoty alimentów to proces, w którym jedno z rodziców lub opiekunów dziecka wnosi do sądu o zwiększenie kwoty pieniężnej, jaką drugi rodzic lub opiekun jest zobowiązany płacić na utrzymanie małoletniego. Aby rozpocząć proces, strona ubiegająca się o zwiększenie alimentów powinna złożyć pozew sądowy w sądzie rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub osoby, przeciwko której jest skierowany pozew. W pozwie powinny być zawarte argumenty uzasadniające, dlaczego wniosek powinien zostać rozpatrzony pozytywnie. Należy dołączyć też dokumenty potwierdzające dochody, koszty utrzymania dziecka oraz dowody na temat sytuacji życiowej rodziny. Pomożemy Państwu w zredagowaniu takich pism i wniosków.