Pomoc z zakresu prawa cywilnego – Szczecin

Biuro prawne Wojciecha Chmuraka w Szczecinie świadczy doradztwo i pomoc prawną z dziedziny prawa cywilnego. Przedmiotem prawa cywilnego jest regulacja stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami, czyli osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną. Zakres prawa cywilnego obejmuje prawo rzeczowe, prawo zobowiązań i prawo spadkowe, a ponadto prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Również prawo rodzinne jest uznawane za pozakodeksowy dział cywilistyki. Prawo cywilne regulowane jest w naszym kraju Kodeksem Cywilnym z 1964 roku.

Jakie usługi świadczymy w zakresie prawa cywilnego?

W ramach usług świadczonych w zakresie prawa cywilnego pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów dotyczących prawa własności i innych praw rzeczowych. Zajmujemy się spornymi kwestiami w obszarze wymiany dóbr i świadczenia usług. Sporządzamy umowy sprzedaży, najmu, pożyczki, darowizny etc. Rozstrzygamy sprawy dziedziczenia spadku w wyniku śmierci osoby fizycznej, sprawy dotyczące zachowku oraz podziału majątku spadkowego i zniesienia współwłasności. Występujemy o zwrot nieprawnie osiągniętych korzyści.

Prawo cywilne znacząco wpływa na życie każdego człowieka, dlatego w razie problemów lub wątpliwości najlepiej zwrócić się o pomoc i poradę do specjalisty. Wskażemy Państwu optymalne rozwiązanie każdej sprawy, działamy szybko i skutecznie.

W szczególności prowadzimy następujące sprawy o:

  • podział majątku spadkowego (dział spadku),
  • podział majątku spadkowego i zniesienie współwłasności,
  • zachowek,
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • sporządzenie spisu inwentarza,
  • przywrócenie terminu do odrzucenia spadku,
  • stwierdzenie niegodności dziedziczenia,
  • zapłatę, w tym roszczenia z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, umów o dzieło, świadczenie usług, najmu, dzierżawy, itp.