Prawo cywilne Szczecin – kompleksowe wsparcie

Biuro prawne Wojciecha Chmuraka w Szczecinie świadczy doradztwo i pomoc prawną z dziedziny prawa cywilnego. Jego przedmiotem jest regulacja stosunków pomiędzy autonomicznymi podmiotami, czyli osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną. Zakres prawa cywilnego obejmuje:

 • prawo rzeczowe,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo spadkowe,
 • a ponadto prawo autorskie,
 • prawo własności przemysłowej.

Również prawo rodzinne jest uznawane za pozakodeksowy dział cywilistyki. Prawo cywilne regulowane jest w naszym kraju Kodeksem Cywilnym z 1964 roku. Zajmujemy się nim od wielu lat, dlatego wiemy, jak działać w konkretnych sytuacjach.

Zakres świadczonych usług prawa cywilnego w Szczecinie

W ramach świadczonych usług pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów dotyczących prawa własności i innych praw rzeczowych. Zajmujemy się spornymi kwestiami w obszarze wymiany dóbr i świadczenia usług. Sporządzamy umowy sprzedaży, najmu, pożyczki, darowizny etc. Rozstrzygamy sprawy dziedziczenia spadku w wyniku śmierci osoby fizycznej, sprawy dotyczące zachowku oraz podziału majątku spadkowego i zniesienia współwłasności. Występujemy o zwrot nieprawnie osiągniętych korzyści.

Obowiązujące przepisy prawa znacząco wpływają na życie każdego człowieka, dlatego w razie problemów lub wątpliwości najlepiej zwrócić się o pomoc i poradę do specjalisty. Wskażemy Państwu optymalne rozwiązanie każdej sprawy, działamy szybko i skutecznie.

Obecnie prowadzimy sprawy o:

 • podział majątku spadkowego (dział spadku),
 • podział majątku spadkowego i zniesienie współwłasności,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • sporządzenie spisu inwentarza,
 • przywrócenie terminu do odrzucenia spadku,
 • stwierdzenie niegodności dziedziczenia,
 • zapłatę, w tym roszczenia z wszelkich stosunków cywilnoprawnych, umów o dzieło, świadczenie usług, najmu, dzierżawy, itp.

PODZIAŁ MAJĄTKU SPADKOWEGO

Pomagamy w prowadzeniu spraw dotyczących podziału majątku spadkowego. Obsługujemy Klientów ze Szczecina i okolic. Rozstrzygamy zarówno sprawy wynikające z zapisów w testamencie, jak i znacznie bardziej skomplikowane przypadki, w których konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Pomagamy w załatwianiu formalności dotyczących fizycznego podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości na wyłączną własność na rzecz jednego z dotychczasowych współwłaścicieli oraz w egzekucyjnej sprzedaży.

ZACHOWEK

Dochodzimy roszczeń związanych z zachowkiem, jak również reprezentujemy osoby pozwane o zachowek. Działamy również w zakresie postępowań przedsądowych, prowadząc negocjacje dla naszych klientów Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dbając o dobro naszych Klientów. Każda sprawa wymaga odrębnej analizy, dlatego prosimy o kontakt.

STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Stwierdzenie nabycia spadku następuje w drodze postępowania sądowego lub przed notariuszem. Pomagamy w sprawach tego typu spadkobiercom, zapisobiercom oraz wszystkim osobom uprawnionym do zachowku.

STWIERDZENIE NIEGODNOŚCI DZIEDZICZENIA

Stwierdzenie niegodności dziedziczenia odbywa się przed sądem. Pomagamy we wniesieniu powództwa z żądaniem. Pomagamy wszystkim osobom uprawnionym w załatwieniu formalności oraz reprezentujemy je przed sądem.

ROSZCZENIA ZE STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH

Sprawy, które prowadzimy, dotyczą przede wszystkim roszczenia o zapłatę, odszkodowanie, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, rozgraniczenie nieruchomości, wydanie, eksmisję i naruszenie dóbr osobistych.

Pomagamy również przygotować dokumenty, które są niezbędne podczas postępowań wynikających z prawa cywilnego. To wszelkiego rodzaju wnioski składane w sądzie, a także pisma pozwalające na zawarcie ugody przedsądowej. Dysponujemy wiedzą dotyczącą tego, co powinno znaleźć się w konkretnych dokumentach, a także jaki musi być ich układ. Dzięki temu pomagamy uniknąć sytuacji, w której cały proces trwałby zdecydowanie dłużej, co ma związek z niekompletnością dokumentacji. Współpracujemy przede wszystkim z klientami ze Szczecina i okolicznych miejscowości.