Ustalenie ojcostwa – Szczecin

Zajmujemy się również reprezentowaniem naszych klientów w sprawach o ustalenie ojcostwa przed sądem w Szczecinie. Są to często dosyć skomplikowane procesy, ze względu na to, że wiążą się z nimi również kwestie ustalenia:

  • nazwiska,
  • wysokości alimentów,
  • a także zwrotu kosztów wyprawki czy połogu.

Jak widać zagadnień jest sporo, dlatego właśnie warto zasięgnąć pomocy u osoby, która na co dzień zajmuje się tego typu sprawami.

Pozew o ustalenie ojcostwa składa się w sytuacji, kiedy:

  • mężczyzna nie uznaje dziecka, które pochodzi z nieformalnego związku,
  • matka nie potwierdza uznania dziecka,
  • konieczne jest obalenie domniemania, że ojcem jest mąż matki.

W przypadku spraw o ustalenie ojcostwa w większości przypadku sąd zleca wykonania badań DNA, które wskazują ojca z prawie 100% skutecznością. Wiele procesów nie kończy się jednak na samym ustaleniu, kto jest ojcem. W trakcie przewodu można bowiem załatwić praktycznie wszystkie kwestie związane z dzieckiem, nawet ubiegać się o zaległe alimenty za okres ostatnich 3 lat (pod warunkiem, że wykaże się przed sądem, że nie zostały zaspokojone określone potrzeby małoletniego). Właśnie dlatego sprawy o ustalenie ojcostwa wymagają odpowiedniego przygotowania, które oferują nasi doświadczeni prawnicy.

Jak dokładnie wyglądają tego typu sprawy?

Często zdarzają się takie sytuacje, gdy ojcostwo prawne i biologiczne nie pokrywają się nawzajem. W takim przypadku istnieją dwa sposoby rozwiązania sprawy – uznanie ojcostwa lub jego ustalenie przed sądem. Uznanie ojcostwa ma miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania. Najpierw ojciec potwierdza, że dziecko jest jego, a następnie matka. Obecnie ojcostwo można ustalić nawet, gdy dziecko jest już pełnoletnie. W Polskim prawie nie ma ograniczonego terminu.

Ustalenie kto jest ojcem przed sądem odbywa się w kilku różnych sytuacjach. Jeśli nie ma porozumienia pomiędzy rodzicami oraz gdy uznanie nie nastąpiło przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Sprawa ta ma wpływ zarówno na samo dziecko, jak i jego rodziców. Pierwszym krokiem w tej sytuacji jest złożenie pozwu przed sądem. Może być on dostarczony zarówno przez ojca, jak i matkę. Do takiego dokumentu można także dołączyć pozew o alimenty. Obecnie najczęściej przeprowadza się testy na ojcostwo prywatnie lub na zlecenie sądu.

Oferujemy swoje fachowe wsparcie zarówno dla matek, jak i ojców biorących udział w sprawie. Reprezentujemy Klientów przed sądem i pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Sporządzamy wnioski, pomagamy zebrać wszystkie dowody oraz uzyskać korzystną wysokość świadczenia alimentacyjnego. Jeśli szukają Państwo skutecznego prawnika ze Szczecina, mogą skorzystać z naszych usług.