Ustalenie ojcostwa – Szczecin

Zajmujemy się również reprezentowaniem naszych klientów w sprawach o ustalenie ojcostwa przed sądem w Szczecinie. Są to często dosyć skomplikowane procesy, ze względu na to, że wiążą się z nimi również kwestie ustalenia:

  • nazwiska,
  • wysokości alimentów,
  • a także zwrotu kosztów wyprawki czy połogu.

Jak widać, zagadnień jest sporo, dlatego właśnie warto zasięgnąć pomocy u osoby, która na co dzień zajmuje się tego typu sprawami. Ustalenie ojcostwa często jest niezbędne w trakcie dochodzenia alimentów.

Pozew o ustalenie ojcostwa składa się w sytuacji, kiedy:

  • mężczyzna nie uznaje dziecka, które pochodzi z nieformalnego związku,
  • matka nie potwierdza uznania dziecka,
  • konieczne jest obalenie domniemania, że ojcem jest mąż matki.

W przypadku spraw o ustalenie ojcostwa w większości przypadku sąd zleca wykonania badań DNA, które wskazują ojca z prawie 100% skutecznością. Wiele procesów nie kończy się jednak na samym ustaleniu, kto jest ojcem. W trakcie przewodu można bowiem załatwić praktycznie wszystkie kwestie związane z dzieckiem, nawet ubiegać się o zaległe alimenty za okres ostatnich 3 lat (pod warunkiem że wykaże się przed sądem, że nie zostały zaspokojone określone potrzeby małoletniego). Właśnie dlatego sprawy o ustalenie ojcostwa wymagają odpowiedniego przygotowania, które oferują nasi doświadczeni prawnicy.

Jak dokładnie wyglądają tego typu sprawy?

Często zdarzają się takie sytuacje, gdy ojcostwo prawne i biologiczne nie pokrywają się nawzajem. W takim przypadku istnieją dwa sposoby rozwiązania sprawy – uznanie ojcostwa lub jego ustalenie przed sądem. Uznanie ojcostwa ma miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania. Najpierw ojciec potwierdza, że dziecko jest jego, a następnie robi to matka. Obecnie ojcostwo można ustalić nawet, gdy dziecko jest już pełnoletnie. W polskim prawie nie ma ograniczonego terminu.

Ustalenie, kto jest ojcem, przed sądem odbywa się w kilku różnych sytuacjach – jeśli nie ma porozumienia pomiędzy rodzicami oraz gdy uznanie nie nastąpiło przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Sprawa ta ma wpływ zarówno na samo dziecko, jak i jego rodziców. Pierwszym krokiem w tej sytuacji jest złożenie pozwu przed sądem. Może być on dostarczony zarówno przez ojca, jak i matkę. Do takiego dokumentu można także dołączyć pozew o alimenty. Obecnie najczęściej przeprowadza się testy na ojcostwo prywatnie lub na zlecenie sądu.

Zapewniamy wsparcie zarówno matkom, jak i ojcom biorącym udział w sprawie. Reprezentujemy Klientów przed sądem i pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Sporządzamy wnioski, pomagamy zebrać wszystkie dowody oraz uzyskać korzystną wysokość świadczenia alimentacyjnego. Jeśli szukają Państwo skutecznego prawnika ze Szczecina, mogą Państwo skorzystać z naszych usług.

Dlaczego pomoc prawnika jest korzystna w trakcie ustalania ojcostwa?

W przypadkach, gdy ojcostwo jest sporne, a rodzice nie są w stanie osiągnąć porozumienia, pomoc prawnika może okazać się niezbędna w trakcie negocjacji. Pozwala ona na osiągnięcie ugody, która jest korzystna dla obu stron. Prawnicy mogą pomóc w mediacji między rodzicami i znalezieniu rozwiązania, które jest zgodne z interesami dziecka. Takie osoby wiedzą, jak działają aktualnie obowiązujące przepisy, dzięki czemu mogą zadziałać zgodnie z prawem. W naszej kancelarii zajmujemy się nie tylko wsparciem wybranej strony, lecz także przygotowaniem wymaganych dokumentów i składaniem ich w odpowiednich instytucjach.