Prawo pracy: dla pracodawcy

W ramach działalności kancelarii świadczymy usługi chroniące interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zakres oferowanych przez kancelarię usług jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno porady, jak i przygotowanie oraz opiniowanie dokumentów, a także reprezentowanie Klienta przed Sądami Pracy

Prawo pracy dla pracodawcy – zakres usług:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,
 • odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego,
 • przygotowanie projektu oświadczenia o wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy o pracę,
 • przygotowanie projektu umowy o pracę/umów o świadczenie usług/kontraktów menadżerskich,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę lub premii,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane,
 • sporządzenie/weryfikacja regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu premiowania,
 • wypadki przy pracy (sprostowania protokołu powypadkowego, roszczenia uzupełniające),
 • zakazy konkurencji,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • prawo do odprawy (zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, rentowej, emerytalnej, regulaminowej itp.),
 • zasady oskładkowania i opodatkowania świadczeń wypłacanych/przyznawanych pracownikom,
 • czas pracy pracowników,
 • naruszenie dóbr osobistych pracodawcy,
 • interpretacja przepisów prawa pracy.