Świadczymy usługi w zakresie porad prawnych dotyczących prawa rodzinnego,
przygotowania dokumentów, oraz reprezentowania przed Sądami Rodzinnym, w
szczególności w zakresie obejmującym:

  • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie),
  • ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • rozwód,
  • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa,
  • uzyskanie środków utrzymania,
  • opiekę i kuratelę,
  • wyrażenie przez Sąd Rodzinny zgody na czynność dotyczące małoletniego,
  • przepisy prawa rodzinnego (porady prawne).