Prawo cudzoziemców: porady online

Kancelaria radcy prawnego w Szczecinie

Kancelaria prawna radcy prawnego w Szczecinie zajmuje się sprawami cudzoziemców, które związane są z uzyskaniem zezwoleń pobytowych oraz zezwoleń wykonywania pracy na terenie Polski.

Prawo cudzoziemców – zakres usług:

  • Uzyskanie obywatelstwa
  • Uzyskanie zgody na pobyt czasowy/długoterminowy i pracę
  • Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • Uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
  • Porady prawne związane z posiadaniem statusu cudzoziemca w Polsce