Prawo cudzoziemców

Kancelaria prawna radcy prawnego w Szczecinie zajmuje się sprawami cudzoziemców, które są związane z uzyskaniem zezwoleń pobytowych oraz zezwoleń na pracę na terenie Polski.

Prawo cudzoziemców – zakres usług:

  • uzyskanie obywatelstwa,
  • uzyskanie zgody na pobyt czasowy/długoterminowy i pracę,
  • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
  • porady prawne związane z posiadaniem statusu cudzoziemca w Polsce.