Prawo pracy: dla pracownika

Podstawowym zagadnieniem z zakresu prawa pracy jest zawarcie umowy o pracę. Stosunek ten zakłada określone prawa i obowiązki dla pracowników, których naruszenie może wiązać się z konkretnymi konsekwencjami. Nasza kancelaria świadczy usługi obejmujące udzielanie profesjonalnych porad dotyczących prawa pracy, przygotowania dokumentów oraz reprezentowania Klientów przed Sądami Pracy.

Prawo pracy dla pracownika – zakres usług:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,
 • odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego,
 • weryfikacja projektów umowy o pracę/umów o świadczenie usług/kontraktów menadżerskich,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę lub premii,
 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia,
 • zapłata ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane,
 • wypadki przy pracy (sprostowania protokołu powypadkowego, roszczenia uzupełniające),
 • zakazy konkurencji,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • prawo do odprawy (zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, rentowej, emerytalnej, regulaminowej itp.),
 • czas pracy pracowników,
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia i prawa cudzoziemców,
 • naruszenie dóbr osobistych pracownika,
 • interpretacja przepisów prawa pracy.