Prawo pracy: dla pracownika

Kancelarie prawnicze w Szczecinie

Podstawowym zagadnieniem z zakresu prawa pracy jest zawarcie umowy o pracę. Stosunek zakłada określone prawa i obowiązki dla pracowników, których naruszenie może wiązać się z konkretnymi konsekwencjami. Kancelaria prawnicza w Szczecinie świadczy usługi w zakresie porad prawnych dotyczących prawa pracy, przygotowania dokumentów, oraz reprezentowania przed Sądami Pracy.

Prawo pracy dla pracownika – zakres usług:

 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę
 • Odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego
 • Weryfikacja projektów umowy o pracę/umów o świadczenie usług/kontraktów menadżerskich
 • Zapłatę wynagrodzenia za pracę/premii
 • Dochodzenie zaległego wynagrodzenia
 • Zapłatę ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane
 • Wypadków przy pracy (sprostowania protokołu powypadkowego, roszczeń
 • uzupełniających)
 • Zakazy konkurencji
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Odszkodowanie za dyskryminację
 • Prawo do odprawy (zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, rentowej,emerytalnej, regulaminowej itp.)
 • Czasu pracy pracowników
 • Doradztwo w zakresie zatrudnienia i prawa cudzoziemców
 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika
 • Interpretacja przepisów prawa pracy