Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, który reguluje zarówno stosunki prawne w rodzinie, jak i relacje z osobami trzecimi. Najczęściej prowadzonymi sprawami rodzinnymirozwody. Dziedzina ta zajmuje się również takimi zagadnieniami jak prawa rodzicielskie, ustalenie opieki i kontaktów z dzieckiem czy ustalenie ojcostwa. Częste są też sprawy dotyczące spraw majątkowych – np. dochodzenie alimentów czy podział majątku wspólnego. Niezależnie od rodzaju problemu, warto zatrudnić zaangażowanego i doświadczonego pełnomocnika, który pomoże przebrnąć przez zawiłości prawne i zakończyć postępowanie najszybciej jak to możliwe.

Sprawy rodzinne – oferta kancelarii

Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa rodzinnego. Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentów oraz reprezentowaniem Klientów przed Sądem Rodzinnym. Udzielamy też profesjonalnych porad dotyczących spraw rodzinnych.

Prawo rodzinne obejmuje:

 • alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie),
 • ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
 • uzyskanie środków utrzymania,
 • opiekę i kuratelę,
 • wyrażenie przez Sąd Rodzinny zgody na czynności dotyczące małoletniego,
 • przepisy prawa rodzinnego – porady.

Sprawy o rozwód. O czym należy pamiętać?

Kiedy małżeństwo ma się ku końcowi, rozwód albo separacja może okazać się ostatecznym i koniecznym krokiem do zagwarantowania sobie i swoim dzieciom komfortowego życia. Należy jednak pamiętać, że decyzja ta wiąże się również, z dopełnieniem złożonej procedury prawnej.

Na co zależy zwrócić szczególną uwagę przed złożeniem pozwu rozwodowego?

Pozew o rozwód. Gdzie go złożyć?

Pozew o rozwód w formie pisemnej składa się do oddziału cywilnego w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków.

Jeżeli natomiast małżonkowie mieszkają oddzielnie, właściwym miejscem do złożenia pozwu jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Podział majątku. Ugoda czy postępowanie sądowe?

Podziału majątku można dokonać sądownie lub zawrzeć umowę z drugą stroną.

Ugoda przy podziale majątku jest rozwiązaniem znacznie szybszym i tańszym niż sprawa sądowa. Postępowanie w sądzie może trwać wiele miesięcy i pociągnie za sobą znaczne koszty. W sytuacji, w której małżonkowie skłonni są do porozumienia, warto skorzystać z tego rozwiązania.

Postępowanie sądowe jest rozwiązaniem zalecanym szczególnie wtedy, gdy druga strona odmawia porozumienia i nie godzi się na podział majątku. Wtedy sąd ma za zadanie rozstrzygnąć o podziale majątku. Jeżeli natomiast mimo postanowienia sądu, małżonek stroni od wykonania swojego obowiązku, warto rozważyć windykację należności.

Alimenty. Kiedy mam do nich prawo?

Kancelaria prawna Wojciecha Chmuraka pomoże Państwu w dochodzeniu alimentów. Pomożemy napisać pozew oraz oszacujemy, o jakie kwoty możecie się państwo ubiegać.

Alimenty to regularne świadczenia, które są niezbędne do zapewnienia życia na godnym poziomie. Obowiązek alimentacyjny może zostać zasądzany przy okazji rozprawy rozwodowej.

 • Pierwszą przesłanką do domagania się alimentów jest niedostatek. W wyniku rozpadu małżeństwa może się okazać, że jedno z małżonków zostało pozbawione dostatecznych środków utrzymania. Taka sytuacja jest wystarczającym powodem do ubiegania się o świadczenie.
 • Do świadczenia alimentacyjnego zobowiązani będą także rodzice względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.
 • Jeżeli sąd orzekł o winie męża lub żony, o alimenty może się starać wyłącznie jedno z nich.

Należy pamiętać, że przed złożeniem pozwu o przyznanie alimentów warto skonsultować to z radcą prawnym, który pomoże przygotować się do całej procedury.