Prawo Ubezpieczeń Społecznych – ZUS

Radca prawny w Szczecinie

Prawo Ubezpieczeń Społecznych to system ustawowych gwarancji oraz świadczeń na wypadek określonego zdarzenia, takiego jak choroba lub śmierć. Radca prawny w Szczecinie świadczy usługi z zakresu porad prawnych, reprezentowania przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, przygotowania dokumentów w tym odwołań od decyzji ZUS.

Prawo Ubezpieczeń Społecznych – zakres usług:

 • Prawo do emerytury (zwykłej, wcześniejszej, pomostowej, z tytułu pracy w warunkach szczególnych, z KRUS, wysokości emerytury w tym kapitału zakładowego)
 • Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • Prawo do renty rodzinnej
 • Prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego
 • Ustalenie podlegania/niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne
 • Obowiązek zwrotu świadczeń ZUS
 • Odwołanie ZUS
 • Umorzenie składek ZUS – w tym abolicję ZUS, wnioski o układy ZUS
 • Prawo do renty specjalnej
 • Prawo do świadczeń przedemerytalnych
 • Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy/uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
 • Prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych
 • Prawo do wyrównania świadczeń z ZUS
 • Dochodzenie odszkodowań do biur księgowych i rachunkowych za błędy w sztuce
 • Oskładkowanie umów o dzieło i świadczenie usług