Prawo Ubezpieczeń Społecznych – ZUS

Prawo Ubezpieczeń Społecznych to system ustawowych gwarancji oraz świadczeń na wypadek określonego zdarzenia, takiego jak choroba lub śmierć. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z zagadnieniami, które obejmuje ta dziedzina – począwszy od udzielania porad, poprzez przygotowywanie dokumentów (w tym odwołań ZUS), a skończywszy na reprezentowaniu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz ZUS.

Prawo Ubezpieczeń Społecznych – zakres usług:

 • prawo do emerytury (zwykłej, wcześniejszej, pomostowej, z tytułu pracy w warunkach szczególnych, z KRUS, wysokości emerytury w tym kapitału zakładowego),
 • prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • prawo do renty rodzinnej,
 • prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
 • ustalenie podlegania/niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek zwrotu świadczeń ZUS,
 • odwołanie ZUS,
 • umorzenie składek ZUS – w tym abolicja ZUS, wnioski o układy ZUS,
 • prawo do renty specjalnej,
 • prawo do świadczeń przedemerytalnych,
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy/uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy,
 • prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • prawo do wyrównania świadczeń z ZUS,
 • dochodzenie odszkodowań do biur księgowych i rachunkowych za błędy w sztuce,
 • oskładkowanie umów o dzieło i świadczenie usług.