Prawo Ubezpieczeń Społecznych – ZUS

Prawo Ubezpieczeń Społecznych to system ustawowych gwarancji oraz świadczeń na wypadek określonego zdarzenia, takiego jak choroba lub śmierć. Kancelaria przeprowadzi państwa przez wszystkie zagadnienia, które obejmuje ta dziedzina – począwszy od udzielania porad, poprzez przygotowywanie dokumentów (w tym odwołań ZUS), a skończywszy na reprezentowaniu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz ZUS. Wachlarz naszych usług z zakresu Prawa Ubezpieczeń Społecznych obejmuje:

 • prawo do emerytury (zwykłej, wcześniejszej, pomostowej, z tytułu pracy w warunkach szczególnych, z KRUS, wysokości emerytury w tym kapitału zakładowego),
 • prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • prawo do renty rodzinnej,
 • prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
 • ustalenie podlegania/niepodlegania pod ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek zwrotu świadczeń ZUS,
 • odwołanie ZUS,
 • umorzenie składek ZUS – w tym abolicja ZUS, wnioski o układy ZUS,
 • prawo do renty specjalnej,
 • prawo do świadczeń przedemerytalnych,
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy/uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy,
 • prawo do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
 • prawo do wyrównania świadczeń z ZUS,
 • dochodzenie odszkodowań do biur księgowych i rachunkowych za błędy w sztuce,
 • oskładkowanie umów o dzieło i świadczenie usług.

ZUS i KRUS – odwołania i dochodzenie odszkodowań

Każdego dnia setki osób starają się o przyznanie różnego rodzaju świadczeń chorobowych, odszkodowań czy świadczeń rehabilitacyjnych. Gdy wniosek zostaje odrzucony – nic straconego – wciąż pozostaje prawna ścieżka postępowania, czyli odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawnik z naszej kancelarii pomoże Państwu napisać prawne uzasadnienie zarzutów oraz wniosków, które muszą się znaleźć w dokumencie. Doradzimy także, gdzie i w jakim terminie należy złożyć odwołanie.

KRUS odrzucił wniosek o przyznanie świadczenia? Prawnik specjalizujący się w sprawach związanych z ZUS pomoże Państwu sporządzić profesjonalne odwołanie. Wskażemy, do kogo należy zaadresować wniosek i jak uargumentować prośbę o przyznanie prawa do świadczenia.

Czym jest renta socjalna?

Renta specjalna jest świadczeniem, które w szczególnych przypadkach może zostać przyznane na innych zasadach niż przewiduje to ustawa. O taką pomoc mogą ubiegać się zarówno mieszkańcy Polski, jak i osoby mieszkające za granicą. Decyzję o przyznaniu renty specjalnej wydaje Prezes Rady Ministrów. W naszej kancelarii uzyskasz informacje o tym jakie warunki należy spełnić, jak należy taki wniosek uzasadnić, a także do kogo go zaadresować.