Windykacja

Kancelaria Prawnicza Wojciech J. Chmurak świadczy kompleksowe usługi związane ze sprawami dotyczącymi windykacji należności. Każdy przypadek rozpatrywany jest kilkuetapowo – począwszy od postępowania polubownego, przez działania na drodze sądowej, aż po pośrednictwo w procesie egzekucyjnym. Dbamy o szybkość i niskie koszty postępowania, mając na względzie Państwa czas i pieniądze.

Windykacja dotyczy dochodzenia roszczeń z faktur, w tym:

• tytułem czynszu najmu,
• za świadczenie usług,
• za sprzedaż towaru,
• za wykonanie dzieła.

Więcej o naszych usługach prawnych przeczytają Państwo w pozostałych zakładkach. Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji.

Czym jest windykacja należności?

Windykacja należności to próba odzyskania należności od dłużnika. Ze względu na fakt, iż ewentualna windykacja może wywołać nieprzewidziane reakcje u wierzyciela, na początek zaleca się działania polubowne, między stroną pokrzywdzoną, a dłużnikiem. Warto przy tym pamiętać, że egzekwowanie długu to proces, który może trwać nawet do kilku miesięcy. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje windykacji: miękką oraz twardą.

Windykacja miękka – polega na przypominaniu dłużnikowi o zobowiązaniu. Najczęściej w tym celu stosuje się kontakt telefoniczny, mailowy oaz za pomocą SMS. Jest to polubowny sposób windykacji, który ma doprowadzić do dobrowolnego zwrotu należności. Jeżeli ten sposób nie nakłoni dłużnika do zwrotu, warto skorzystać z pomocy kancelarii wyspecjalizowanej w windykacjach należności.

Windykacja twarda – jeżeli metoda polubowna nie przyniesie żadnego efektu z powodu zaniechania dłużnika albo z powodu braku środków, należy zwrócić o pomoc do sądu. Gdy zapadanie wyrok nakazujący egzekucję długu, dalsze postępowanie będzie prowadził komornik.