Czy dzieci odpowiadają za grzechy rodziców? – Sąd Najwyższy o dziedziczeniu.

 

Spadkobierca, który wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych może zostać pozbawiony zachowku wydziedziczony. Czy powyższe rozciąga się również na jego dzieci (innych zstępnych)?

Pytanie na powyższe nie jest jednoznaczne, a raczej do chwili wydania przez SN najwyższy uchwały z dnia z dnia 3 grudnia 2015 r., III CZP 85/15 nie było. Istniały bowiem dwa odmienne podejście do przedmiotowego zagadnienia tj. że skutki wydziedziczenia nie odnoszą się jedynie do wydziedziczonego oraz drugie, że odnoszą się wyłącznie do wydziedziczonego.

Sąd Najwyższy w swej uchwale zajął stanowisko, że Udział spadkowy, który przypadłby z ustawy wydziedziczonemu przez spadkodawcę jego dziecku, przypada zstępnym wydziedziczonego.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej lub pomocy w poprowadzeniu sprawy sądowej, zachęcamy do kontaktu.