Prywatny spis inwentarza – rewolucyjna nowelizacja prawa spadkowego w 2015 r. możliwe oszczędności i zagrożenia.

 

Jako radca prawny z daleko idącą satysfakcją przyjąłem zmiany w zakresie przepisów spadkobrania, które w założeniu powodować będą daleko idące usprawnienia postępowania spadkowego, a przez zmniejszenie jego kosztów zachęcać będą również do regulowania spraw spadkowych w rozsądnym czasie.  Rozwiązanie nie jest jednak pozbawione wad, w szczególności dla wierzyciel spadkodawcy. W czym jednak rzecz?

Continue reading “Prywatny spis inwentarza – rewolucyjna nowelizacja prawa spadkowego w 2015 r. możliwe oszczędności i zagrożenia.”