Czy małżonek może uzyskać środki utrzymania na rzecz rodziny w trakcie rozwodu?

W związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 lipca 2017 r. (sygn. akt: I Acz 434/17, niepubl.) moja klientka uzyskała środki utrzymania w trybie zabezpieczenia powództwa na czas rozwodu. Istotnym zagadnieniem prawnym rozpatrywanym przez Sąd Apelacyjny, który przychylił się do stanowiska pełnomocnika pozwanej było to czy środki utrzymania na rzecz rodziny przysługują także w przypadku, gdy strony pozostają w faktycznym rozłączeniu…

Continue reading “Czy małżonek może uzyskać środki utrzymania na rzecz rodziny w trakcie rozwodu?”

W jakiej wysokości powinieneś płacić/otrzymywać alimenty?

Ustalenia wysokości należnych alimentów dokonuje Sąd w wyroku mając na uwadze przepisy prawa, lub, też dokonują tego strony w drodze ugody sądowej/pozasądowej. Dość często jednak wysokość alimentów jest zawyżona lub zaniżona. W jakiej wysokości powinieneś płacić/otrzymywać alimenty, oraz jakimi przesłankami kieruje się Sąd Rodzinny w przedmiotowym zakresie, o tym w niniejszym poście…

Continue reading “W jakiej wysokości powinieneś płacić/otrzymywać alimenty?”

Czy Twój obowiązek alimentacyjny wygasł?

Alimenty na rzecz dziecka należy uiszczać, jednakże obowiązek alimentacyjny nie ma wiecznego charakteru.  Dla każdego z rodziców ich dziecko zawsze pozostanie dzieckiem:) jednakże, w pewnym momencie owe dziecko powinno rozpocząć życie na własny rachunek. Czy Twój obowiązek alimentacyjny mógł wygasnąć? – o tym w niniejszym poście….

Continue reading “Czy Twój obowiązek alimentacyjny wygasł?”

Jak możesz uzyskać rozwód?

Postępowanie rozwodowe bywa bardzo stresujące i trudne pod względem emocjonalnym, gdyż niewątpliwie zakończenie związku małżeńskiego to zakończenie istotnego etapu życia. Postępowanie rozwodowe są różne, tak jak różne są rozchodzące się osoby, jak również różne mogą być cele każdego z współmałżonków. Przy tym rozwód często rzutuje na dalsze życie rozwodzącej się osoby, w tym także późniejszy jej komfort materialny i osobisty. Jak uzyskać rozwód i jakie istotne kwestie mogą się w nim pojawić?

Continue reading “Jak możesz uzyskać rozwód?”

Czy małżonek może uzyskać alimenty na czas trwania procesu o rozwód?

Postanowieniem z dnia wczorajszego (16.03.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie X Wydział Cywilny Rodzinny (sygn. akt sprawy: X RC 2016/16) przyznał mojej klientce wraz z wyrównaniem za pół roku, co miesięcznie kwotę 600 zł na czas trwania postępowania rozwodowego. Świadczenia zostały przyznane na rzecz małżonka, nie zaś dziecka stron – o ,,alimentach” na czas trwania postępowania o rozwód w niniejszym poście….

Continue reading “Czy małżonek może uzyskać alimenty na czas trwania procesu o rozwód?”