Kiedy i jak dokonać zaprzeczenie ojcostwa?

 

 prawo_spadkowe_wydziedziczenie_adwokat_szczecin_radca_prawny_police_zus_krus_zachowek

W polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym funkcjonuje domniemanie prawne, że
jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, to pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji (art. 62 k.r.o). Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Kiedy i jak możliwe jest zaprzeczenie ojcostwa?

Continue reading „Kiedy i jak dokonać zaprzeczenie ojcostwa?”

Czy zmiana wyznania może być podstawą rozwodu?

 

szczecin_adwokat_rozwód_alimenty_prawo_pracy_windykacja_prawo_ubezpieczeń_społecznych

Każdy z małżonków podobnie jak każdy człowiek ma prawo do wyboru wyznania. Zawierając związek małżeński zazwyczaj wiemy czy, a jeśli tak, jakiego wyznania jest współmałżonek. Co się dzieje natomiast w sytuacji, w której współmałżonek w trakcie trwania małżeństwa zmienia wyznanie?
Continue reading „Czy zmiana wyznania może być podstawą rozwodu?”

Kiedy rodzicowi przysługują alimenty od dorosłego dziecka?

 adwokat_radca_prawny_szczecin_skuteczny_prawnik_prawo_rodzinne_alimenty_prawo_pracy_porada_prawna

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach względem ich małoletnich dzieci. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje również pod pewnymi warunkami możliwość żądania  alimentów przez rodzica od dorosłego dziecka o czym w niniejszym poście…..

Continue reading „Kiedy rodzicowi przysługują alimenty od dorosłego dziecka?”

Czy urzędnik może odmówić zgody na ślub?

 

 rozwód_szczecin_adwokat_prawo_rodzinne_alimenty_władza_rodzicielska_porady_prawne

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Czy urzędnik może odmówić przyjęcia oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego?

Continue reading „Czy urzędnik może odmówić zgody na ślub?”

Czy były małżonek uzyskujący alimenty może zostać ich pozbawiony z powodu pozostawania w związku partnerskim?

 

 adwokat_alimenty_rozwód_szczecin_prawo_pracy_zachowek_skuteczny_prawnik_szczecin_stargard_choszczno_gryfice

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków małżonek niewinny – nawet, gdy nie pozostaje w niedostatku, albo małżonek, który nie był wyłącznie winny rozpadu związku w przypadku, gdy w niedostatku pozostaje może uzyskać alimenty od byłego już małżonka. Obowiązek alimentacyjny w tym zakresie może jednak wygasnąć. Jak na przedmiotowe rzutuje wejście w związek partnerski przez małżonka uprawnionego do alimentów?

Continue reading „Czy były małżonek uzyskujący alimenty może zostać ich pozbawiony z powodu pozostawania w związku partnerskim?”

Czy rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?  

 

  adwokat_szczecin_prawo_rodzinne_skuteczny_prawnik_ustalenie_kontaktów_rozwód_podział_majątku

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1). Artykuł ten nie wskazuje wieku, do którego dziecko może mieszkać z rodzicami i być na ich utrzymaniu. Czy oznacza to, że rodzice mają obowiązek utrzymywać nawet trzydziestoletnie dziecko, zapewniać mu dach nad głową, ubrania i wyżywienie?

Continue reading „Czy rodzice mają obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?  „

Czy zmiana wyznania może być przesłanką rozwiązania małżeństwa?

 

 szczecin_adwokat_rozwód_alimenty_prawo_pracy_windykacja_prawo_ubezpieczeń_społecznych

Podstawowe wartości na których powinno zostać oparte małżeństwo to w ocenie ustawodawcy: miłość, szacunek, pomoc, wsparcie (vide: art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wyżej wymienione wartości mogą być realizowane jedynie wówczas, gdy pomiędzy małżonkami istnieją więzi gwarantujące wytyczanie celów bliskich im obojgu  oraz spełnienie wzajemnych oczekiwań.  Małżonkowie tworzą wspólnotę duchową będącą jedną z podstaw poczucia bliskości, bezpieczeństwa psychicznego pomiędzy nimi oraz wzajemnego zaufania, a także godności małżeńskiej i rodzicielskiej każdego z nich. 

Continue reading „Czy zmiana wyznania może być przesłanką rozwiązania małżeństwa?”

Czy można uzyskać alimenty, gdy zobowiązany do ich płacenia zmarł?

adwokat_alimenty_szczecin_podwyższenie_alimentów_prawnik_prawo_rodzinne_stargard_gryfino_goleniów

W przypadku, gdy zobowiązany do alimentów zmarł, a także w przypadku, gdy zobowiązany nie posiada środków na alimenty, nie można ustalić jego miejsca pobytu, albo wobec faktu zamieszkania przez niego za granicą egzekucja alimentów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona istnieje możliwość by…. Continue reading „Czy można uzyskać alimenty, gdy zobowiązany do ich płacenia zmarł?”