Czy zmiana wyznania może być przesłanką rozwiązania małżeństwa?

 

 szczecin_adwokat_rozwód_alimenty_prawo_pracy_windykacja_prawo_ubezpieczeń_społecznych

Podstawowe wartości na których powinno zostać oparte małżeństwo to w ocenie ustawodawcy: miłość, szacunek, pomoc, wsparcie (vide: art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wyżej wymienione wartości mogą być realizowane jedynie wówczas, gdy pomiędzy małżonkami istnieją więzi gwarantujące wytyczanie celów bliskich im obojgu  oraz spełnienie wzajemnych oczekiwań.  Małżonkowie tworzą wspólnotę duchową będącą jedną z podstaw poczucia bliskości, bezpieczeństwa psychicznego pomiędzy nimi oraz wzajemnego zaufania, a także godności małżeńskiej i rodzicielskiej każdego z nich. 

Co dzieję się w sytuacji kiedy jeden z małżonków niszczy wiążąca ich więź, oddziela drugiego od reszty rodziny, zaburza naturalny, codzienny rytm domu, który razem stworzyli i jakie przypadki w przedmiotowym zakresie negatywnie określa prawo?

Zmiana wiary przez jednego z małżonka w sensie tak faktycznym jak i prawnym, to  trudne zagadnienie, ponieważ każdy człowiek ma prawo do swojego życia, prywatności, posiada również swobodę w wyborze religii, którą chce praktykować i z którą chce się utożsamiać.

Przedmiotowe może być różnie oceniane, jednakze zmiana wiary przez jednego z małżonków nie może prowadzić do wykluczenia drugiego z życia rodzinnego. Przedmiotowe powoduje zerwanie więzi jaka łączy małżonków a w konsekwencji skutkuje rozpadem pożycia, nie tylko fizycznego ale przede wszystkim duchowego, które jest podstawą związku.

Jak wskazuje orzecznictwo, w tej sytuacji nie można również zapomnieć o dzieciach należących do tej rodziny. Przy rozbieżności poglądów rodziców, zmiana wiary przez dzieci powinna zostać poprzedzona ich wspólną decyzją. Jak podaje SN nie należy tego dokonywać wbrew woli jednego z małżonków. Jest to niezgodne z zasadami, na których oparto małżeństwo, oraz nie można zapominać, że najważniejszym dobrem jest dobro rodziny.

W sytuacji, gdy dla jednego z małżonków wyznanie staje się ważniejsze od rodziny i wpływa negatywnie na jej funkcjonowanie, można uznać to za przyczynę rozpadu małżeństwa. Stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy stwierdzając, że zmiana religii przez jednego z małżonków może być- w konkretnych okolicznościach- uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego (IV CK 609/03).

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego spadkowego lub w zakresie dochodzenia roszczeń (windykacji), zachęcam do kontaktu.