Czy zapłacisz podatek od otrzymanego spadku? – przełomowe orzeczenie NSA.

Sposoby dokonania działu spadku są różne, dość często spadkobiercy umawiają się, że jeden z nich otrzymuje w całości nieruchomość po rodzicach. Pojawia się jednak kwestia podatku, niezależnie od treści ustawy o podatku od spadków i darowizn, która przewiduje zwolnienia z podatku dla osób najbliższych….

Continue reading „Czy zapłacisz podatek od otrzymanego spadku? – przełomowe orzeczenie NSA.”

Czy dzieci odpowiadają za grzechy rodziców? – Sąd Najwyższy o dziedziczeniu.

 

Spadkobierca, który wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych może zostać pozbawiony zachowku wydziedziczony. Czy powyższe rozciąga się również na jego dzieci (innych zstępnych)?

Continue reading „Czy dzieci odpowiadają za grzechy rodziców? – Sąd Najwyższy o dziedziczeniu.”

Prywatny spis inwentarza – rewolucyjna nowelizacja prawa spadkowego w 2015 r. możliwe oszczędności i zagrożenia.

 

Jako radca prawny z daleko idącą satysfakcją przyjąłem zmiany w zakresie przepisów spadkobrania, które w założeniu powodować będą daleko idące usprawnienia postępowania spadkowego, a przez zmniejszenie jego kosztów zachęcać będą również do regulowania spraw spadkowych w rozsądnym czasie.  Rozwiązanie nie jest jednak pozbawione wad, w szczególności dla wierzyciel spadkodawcy. W czym jednak rzecz?

Continue reading „Prywatny spis inwentarza – rewolucyjna nowelizacja prawa spadkowego w 2015 r. możliwe oszczędności i zagrożenia.”