Co powinieneś wiedzieć o zachowku?

Sprawa o zapłatę zachowku może przydarzyć się każdemu z nas, gdyż każdy może zostać spadkobiercą nie uwzględnionym w testamencie. W niniejszym poście przedstawię najważniejsze informacje jakie powinniśmy posiadać w związku z prawem do zachowku….

Komu przysługuje zachowek.

Zstępnym (np. dzieci, wnuki spadkodawcy), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Istotnym jest by osoby te znalazły się w hipotetycznym kręgu osób uprawnionych do zachowku, gdyż przepisy o zachowku mają chronić w/w osoby od dokonywanych przez spadkodawcę rozporządzeń np. poprzez powołanie do testamentu wyłącznie jednej osoby i to spoza rodziny.

 

W jakiej wysokości przysługuje zachowek.

Zachowek przysługuje co do zasady w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, albo, gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni . Sposób wyliczenia przedmiotowego udziału zawarty jest w kolejnych przepisach kodeksu cywilnego (art. 992 – 997 kc), a prawidłowe ich zastosowanie ma istotne znaczenie z punktu widzenia określenia wysokości dochodzonego roszczenia.

 

Czy roszczenia o zachowek podlega dziedziczeniu.

Tak, z tym, że roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

 

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek.

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

 

Czy można pozbawić prawa do zachowku.

Tak. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa spadkowego, w szczególności w sprawie o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wykonanie spisu inwentarza, a także chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej w w/w zakresie lub też w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, rzeczowego, zachęcam do kontaktu.