Rewolucja w prawie spadkowym – zmiana podstawowej zasady dziedziczenia.

 

Z dniem 18 października 2015 r. weszła w życie zmiana przepisów kodeksu cywilnego dotycząca zasad dziedziczenia spadków. Zmiana ta w istotny sposób poprawia sytuację osób, które otrzymają spadek. Na czym polega zmiana?

Zgodnie z uprzednie obowiązującymi przepisami, spadkodawca mógł w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o tytule swego powołania złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – jeżeli zaś tego nie zrobił to przyjmowało się, że jego milczenie stanowi o przyjęciu spadku wprost. Przyjęcie spadku wprost powodowało, że spadkobierca (spadkobiercy) ponosili odpowiedzialność za wszystkie długi obciążające spadek nawet jeśli długi te przewyższały wartość otrzymanego spadku.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią przepisów prawa spadkowego ,,milczenie” spadkobiercy/spadkobierców powoduje, że przyjmują oni spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Przedmiotowe oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność tylko do wartości czynnej spadku, w pozostałym zakresie nie odpowiada wiec za długi obciążające spadek np.

Spadkobierczyni zaciągnęła długi na łączną wartość 400 000 zł, wartość czynna spadku wynosiła 300 000 zł (w skład spadku wchodziło mieszkanie o wartości 250 000 zł oraz oszczędności 50 000 zł).

Zgodnie z poprzednim stanem prawnym jeśli spadkobierca zaniechałbym złożenia oświadczenia ponosiłby odpowiedzialność również za kwotę 100 000 zł. Natomiast po nowelizacji spadkobierca, który nie złoży oświadczenia nie ponosi odpowiedzialności za przedmiotową kwotę 100 000 zł, a granicą jego odpowiedzialności jest wartość aktywów spadku tj. 300 000 zł.

Istotnym znaczeniem dla przedmiotowego rozwiązania ma również możliwość sporządzenie tzw. prywatnego wykazu inwentarza – o wymienionym więcej piszę tu.

W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy w zakresie sprawy spadkowej zachęcam do kontaktu.