Czy zapłacisz podatek od otrzymanego spadku? – przełomowe orzeczenie NSA.

Sposoby dokonania działu spadku są różne, dość często spadkobiercy umawiają się, że jeden z nich otrzymuje w całości nieruchomość po rodzicach. Pojawia się jednak kwestia podatku, niezależnie od treści ustawy o podatku od spadków i darowizn, która przewiduje zwolnienia z podatku dla osób najbliższych….

W zaskarżonej interpretacji Minister Finansów przyjął, że nabycie rzeczy skutkiem działu spadku bez spłat i dopłat w części przekraczającej udział przysługujący spadkobiercy, stanowi tzw. przychód z innych źródeł (art. 20 ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych).

Innymi słowy w ocenie organu, jeśli dostaniemy wartość spadku ponad część spadku, która nam przysługuje z ustawy to musimy zapłacić od niej podatek.

  1. dwóch braci po zmarłej matce (ojciec zmarł uprzednio) otrzymuje po ½ spadku z ustawy, następnie w toku postępowania działowego jeden z braci dostaje mieszkanie o wartości 250 tys. zł, a drugi z braci gotówkę 50 tys. zł, gdyż tak ustalili zgodnie bracia.

W ocenie organu wartość spadku ponad 150 tys. zł powinna być opodatkowana, a więc pierwszy z braci nie płaci podatku za nieruchomość od kwoty 150 tys. zł, ale płaci ją od kwoty 100 tys. zł tj. od tego co otrzymał ponad swój udział w spadku.

Zarówno Sąd I jak i II instancji przychyliły się do stanowiska skarżącego.

NSA wskazał, że:

,,w ocenie rozpatrującego sprawę składu orzekającego, brak jest jakichkolwiek argumentów merytorycznych, co do kwalifikacji uzyskanego przez spadkobiercę świadczenia w wyniku działu spadku, ponad jego udział spadkowy do „innych nieodpłatnych świadczeń”, o których mowa w art. 11 ust. 2a u.p.d.o.f.” Innymi słowy takie nabycie jest zwolnione z podatku.

Z wyrokiem WSA możesz zapoznać się tu, zaś z wyrokiem NSA tu.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie zachęcam do kontaktu.