Czy można wystąpić o ubezwłasnowolnienie samego siebie?

Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła trzynaście lat, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Osoba taka nie może zawierać skutecznie umów (poza drobnymi umowami życia codziennego np. kupnem biletu MZK), a zawarte przez nią umowy są nieważne. Czy dana osoba może wystąpić o ubezwłasnowolnienie samego siebie?

Przyjęcie takiej interpretacji może spowodować, że niektórzy wnioskodawcy składając swe wnioski chcieliby uchronić się przed odpowiedzialnością karną lub cywilną, w szczególności np. poprzez unieważnienie niekorzystnych dla siebie umów.

Za możliwością taką jednak opowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 28 września 2016 r., sygn. III CZP 38/16.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej, albo chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.