Dlaczego nie warto chodzić na skróty ? – o odszkodowaniach słów kilka.

Jednym z najczęstszych wypadków stanowiących następnie podstawę dochodzenia odszkodowania jest poślizgnięcie się na drodze, na śliskiej, czasami oblodzonej powierzchni. Jednakże nie w każdym przypadku mimo wypadku i doznania szkody na zdrowiu odszkodowanie będzie przysługiwało….

W szczególności nie otrzymasz odszkodowania jeżeli nie poruszasz się chodnikiem, lub inną trasą przeznaczoną do poruszania się ludzi – gdyż właśnie te obszary muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie przez zarządcę terenu, podmiot zajmujący się odśnieżaniem itp. – a wybierasz drogę ,,na skróty” np. przez wydeptaną po trawniku ścieżkę, którą zwyczajowo poruszają się okoliczni mieszkańcy.

Przekonała się o tym dotkliwie mieszkanka Gdańska, której roszczenie o odszkodowanie Sąd oddalił.

Przyczyną oddalenia powództwa były w szczególności okoliczności ustalone przez Sąd, wbrew twierdzeniom powódki, która zeznawała niespójnie, zmieniając wersje wydarzeń.

Ponadto, nie wykazała ona pozostałych koniecznych okoliczności do uzyskania odszkodowania, a zgodnie z przepisami prawa to na powodzie spoczywa ciężar dowodu w sprawie.

Rozstrzygnięcie w przedmiotowym zakresie wydał Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt sprawy: I ACa 1116/15.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym zakresie, chciał zlecić: poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności w sprawie o zapłatę odszkodowania, zachęcam do kontaktu.