Czy śmierć przedsiębiorcy uniemożliwi prowadzenie działalności?

Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, w przypadku ich śmierci sytuacja prawna spadkobierców, w szczególności tych, którzy chcą kontynuować działalność jest bardzo trudna, w szczególności jeśli przedsiębiorca odpowiednio wcześniej nie przygotuje się pod względem prawnym do takiej sytuacji. Ustawa nowelizująca przewiduje jednak zmiany w tym zakresie….

Zmiany mają zostać wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Ustawa wprowadza instytucję prokuratora mortis causa (na wypadek śmierci), który po śmierci przedsiębiorcy w okresie otwarcia spadku (a więc śmierci przedsiębiorcy – spadkodawcy) do dnia działu spadku (a więc ostatecznego zakończenia sprawy spadkowej) będzie w całości lub w części zajmował się przedsiębiorstwem zmarłego.

Prokurent będzie mógł korzystać z rachunków bankowych zmarłego, oraz określonej kwoty pieniężnej związanej z działalnością przedsiębiorcy.

Wysokość przedmiotowej kwoty będzie mógł określić:

    1. Sąd spadku powołujący prokurenta,

 

    1. Zmarły przedsiębiorca przed swą śmiercią (oczywiście),

 

  1. Osoba upoważniona przez przedsiębiorcę.

Możliwość sądowego powołania prokurenta pojawi się w przypadku, gdy spadkobiercy nie dojdą w tym zakresie do porozumienia, a także, jeżeli przedsiębiorca skutecznie uprzednio nie ustanowił takiego prokurenta . Wniosek o ustanowienia prokuratora trzeba będzie zgłosić w sądzie w ciągu miesiąca od otwarcia spadku (śmierci przedsiębiorcy), opłata od wniosku ma wynieść 50 zł.

Przedmiotowa zmiana, która ma wejść w życie 1.01.2018 r.

Nowelizacja przepisów w w/w zakresie należy ocenić w pełni pozytywnie, gdyż wprowadzenie nowej instytucji do prawa spadkowego pozwoli uniknąć trudności, które istnieją w chwili obecnej, a rzutują na problemy w zakresie bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku niespodziewanej śmierci przedsiębiorcy.

Jednakże jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji – do czego miejmy nadzieję dojdzie – warto zabezpieczyć się pod względem prawnym na wypadek przedmiotowych okoliczności.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym zakresie, chciał zlecić: poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności w sprawie z zakresu prawa spadkowego: o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sporządzenie spisu inwentarza, zachęcam do kontaktu.