Pozwał Cię fundusz sekurytyzacyjny? – Możemy wygrać Twoją sprawę.

Wierzytelności banków np. tytułem niespłaconych kredytów, często sprzedawane są firmom sekurytyzacyjnym, które zajmują się ich sądowym dochodzeniem. Czasami istnienie wierzytelności budzi wątpliwości, czasami zaś nie – jeżeli jesteś dłużnikiem/pozwanym to nie załamuj od razu rąk, gdyż istnieją szanse na wygranie Twojej sprawy, w szczególności w świetle ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego ……..

o czym pisałem już uprzednio w poście Jeśli zostałeś pozwany (np. przez fundusz sekurytyzacyjny) masz nową szansę na przedawnienie.

Dotychczasowa praktyka w zakresie sądowego dochodzenia należności przedstawiała się w ten sposób, że bank będący wierzycielem np. z umowy kredytu konsumpcyjnego wszczynał na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego egzekucję. Jednakże jeżeli bankowi nie udało się ,,szybko” odzyskać swej wierzytelności sprzedawał ją firmie windykacyjnej, funduszowi sekuratyzacyjnemu, który następnie samodzielnie dochodził tych należności.

WAŻNE:

Przed podpisaniem ugody, wniosku o odroczenie terminu płatności długu itp. zastanów się dobrze i skorzystaj z porady prawnej radcy prawnego/adwokata.

Powyższymi czynnościami możesz uznać dług, którego faktycznie nie jesteś zobowiązany spłacać.

Obecnie w związku z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego pojawiły się nowe możliwości obrony przed przedmiotowymi roszczeniami, choć i te uprzednio istniejące powodowały, że również można było uzyskać wyroki oddalające powództwo (które to sprawy reprezentując strony pozwane miałem przyjemność prowadzić ).

Przedmiotowe związane jest z interpretację przez Sąd Najwyższy przerwy w biegu przedawnienia roszczeń, zgodnie z aktualnym orzecznictwem – egzekucja dokonywana przez bank nie wywołuje skutków dla jego następców prawnych, a więc funduszy/firm windykacyjnych, które dochodzą przedmiotowych należności.

WAŻNE – JEŻELI ZOSTAŁEŚ POZWANY:

  1. Należy zachować termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
  2. Jeżeli o wydanym nakazie zapłaty dowiedzieliśmy się później, gdyż zmieniliśmy miejsce zamieszkania/nie wiedzieliśmy o korespondencji z Sądu np. w związku z zajęciem rachunku bankowego przez komornika sądowego to jak najszybciej należy złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek o przywrócenie terminu oraz skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty.
  3. Należy zachować wymogi formalne sprzeciwu, gdyż w innym wypadku Sąd sprzeciw odrzuci, a wydany nakaz zapłaty uprawomocni się i stanowić będzie następnie podstawę postępowania egzekucyjnego – w takim przypadku, nie będzie możliwym jego późniejsze wzruszenie – nawet jeśli roszczenie nie będzie zasadne.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym zakresie, chciał zlecić: poprowadzenie sprawy sądowej o zapłatę, sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, a także, gdy sam jesteś wierzycielem i chciałbyś dochodzić swych należności, zachęcam do kontaktu.