Jeśli zostałeś pozwany (np. przez fundusz sekurytyzacyjny) masz nową szansę na przedawnienie.

Sąd Najwyższy wydal ostatnio dwa ciekawe rozstrzygnięcia z punktu widzenia dłużników. Być może Twój dług również jest przedawniony, co nie wynika jednak tylko z upływu czasu, ale również z wykładni pewnych instytucji prawa przez Sąd Najwyższy. Ponadto, warto wskazać, że doprowadzenie do ,,przedawnienia” wymaga pewnej aktywności procesowej strony….

Przede wszystkim korzystne rozstrzygnięcie SN w randze uchwały zapadło w odniesieniu do wierzytelności uprzednio posiadanych przez bank, które zostały przeniesione na inny podmiot (zazwyczaj fundusz sekurytyzacyjny). W przedmiotowej kwestii pojawiła się możliwość formułowania nowych zarzutów, przy tym zapadła uchwała przełamała uprzednio obowiązującą linię orzeczniczą.

Ponadto, Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcie dotyczące zawezwań do prób ugodowych. Pierwsze zawezwania do próby ugodowe powoduje swój skutek, natomiast złożenie już kolejnego zawezwania niekoniecznie.

Jak wskazuje bowiem SN ,,Nie można  wykluczyć sytuacji, w której okaże się, że bezpośrednim celem przedsięwzięcia  kolejnego zawezwania do próby ugodowej, zbliżonego przecież do wszczęcia mediacji, było dochodzenie zabezpieczenie roszczenia.”

Innymi słowy można wykazywać, że zawezwanie miało służyć jedynie przerwie biegu przedawnienia, co skutkuje tym, że roszczenie jest przedawnione. Wymienione daje więc możliwość uwolnienia się od ,,starych” długów.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie, lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności o zapłatę, podział majątku, dział spadku, sporządzenie spisu inwentarza, rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem, zachęcam do kontaktu.