Czy środki przekazywane przez rodziców dorosłym dzieciom stanowią darowiznę?

W przypadku, gdy rodzic przekazuje na rzecz swego dziecka środki pieniężne to zazwyczaj mamy do czynienia z darowizną zwolnioną z podatku, pod pewnymi jednak warunkami – które w praktycznie każdym przypadku można spełnić. Rodzicie i dzieci są bowiem w I grupie podatkowej. Jednakże powyższe łączy się z koniecznością dokonania zgłoszenia w Urzędzie Podatkowym. Nie w każdym przypadku jednak powyższe stanowi darowiznę i zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia…..

Nie zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia darowizny w przypadku, gdy rodzice przelewają na rzecz dziecka regularnie określone kwoty na jego utrzymanie, gdyż owe dziecko będące jednak dorosłe, nie posiada żadnego źródla utrzymania, czy też źródła dochodów.

W takim przypadku przekazywane kwoty nie można potraktować jako darowizny, lecz stanowią one realizację obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w/w lub, też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego lub rzeczowego, zachęcam do kontaktu.