Czy za wypadek w autobusie przysługuje zadośćuczynienie?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie I Wydziału Cywilnego w Szczecinie z dnia dzisiejszego (27.04.2017 r.), sygn. akt: I C 820/15 reprezentowana przeze mnie strona otrzymała kwotę tytułem zadośćuczynienia za wypadek. W niniejszym poście omówienie przedmiotowego zagadnienia zawartego w tytule oraz słów kilka o odpowiedzialności ….

Continue reading “Czy za wypadek w autobusie przysługuje zadośćuczynienie?”

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie?

Dochodząc odszkodowania za wypadek w trakcie, którego ponosimy uszczerbek na zdrowiu musimy wykazać jako powód przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Reżim odpowiedzialności – czyli to co musimy udowodnić w sądzie – uzależnione jest w szczególności od rodzaju przedsiębiorstwa na terenie, którego doszło do wypadku. W przypadku wypadku na basenie….

Continue reading “Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie?”

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (25.01.2017 r.) Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, sygn. akt: III C 115/16 zasądził na rzecz mojego klienta kwotę pieniężną tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania, co też stanowi przyczynek dla niniejszego postu, gdyż bardzo często pojęcia te używane są zamiennie, choć ich znaczenie prawne jest zgoła odmienne…..

Continue reading “Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?”

Dlaczego nie warto chodzić na skróty ? – o odszkodowaniach słów kilka.

Jednym z najczęstszych wypadków stanowiących następnie podstawę dochodzenia odszkodowania jest poślizgnięcie się na drodze, na śliskiej, czasami oblodzonej powierzchni. Jednakże nie w każdym przypadku mimo wypadku i doznania szkody na zdrowiu odszkodowanie będzie przysługiwało….

Continue reading “Dlaczego nie warto chodzić na skróty ? – o odszkodowaniach słów kilka.”

Pozwał Cię fundusz sekurytyzacyjny? – Możemy wygrać Twoją sprawę.

Wierzytelności banków np. tytułem niespłaconych kredytów, często sprzedawane są firmom sekurytyzacyjnym, które zajmują się ich sądowym dochodzeniem. Czasami istnienie wierzytelności budzi wątpliwości, czasami zaś nie – jeżeli jesteś dłużnikiem/pozwanym to nie załamuj od razu rąk, gdyż istnieją szanse na wygranie Twojej sprawy, w szczególności w świetle ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego ……..

Continue reading “Pozwał Cię fundusz sekurytyzacyjny? – Możemy wygrać Twoją sprawę.”