Upadłość konsumencka – możliwość oddłużenia się w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego.

Znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, ułatwiają ogłoszenie upadłości przez konsumenta (uprzednio istniejące w tym zakresie regulacje nie były zbyt często stosowane w praktyce). Dla kogo przeznaczona jest więc upadłość konsumencka i komu może pomóc?

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej toczy się na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, które to regulacja kierowana jest głównie do podmiotów będących profesjonalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego. Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej skierowane są do innej grupy podmiotów – konsumentów, tym nie mniej w mojej ocenie ustawodawca nie udźwignął ciężaru nowelizacji i przepisy nie są wystarczająco jasne oraz klarowne dla konsumentów.

Odpowiadając na zadanie na wstępie pytanie, należy wskazać, że upadłość konsumencka czyli oddłużenie przeznaczone jest dla osób fizycznych nie posiadających statusu osób prowadzących działalność gospodarczą.

Z kręgu tego wyłączon są:

1) osoby fizyczne faktycznie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (nawet jeżeli nie dopełniły one obowiązku wpisu do właściwego im rejestru);

2) osoby fizyczne, które były przedsiębiorcami, jeżeli od dnia zaprzestania wykonywania przez te osoby działalności gospodarczej oraz wykreślenia ich z właściwego rejestru nie upłynął rok;

3) spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, w stosunku do którego złożono wiosek o ogłoszenie upadłości w terminie nie dłuższym niż rok od dnia śmierci;

4) wspólników osobowych spółek handlowych;

5) wspólników spółek partnerskich.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w szczególnych okolicznościach będzie istniała możliwość umorzenia wszystkich zobowiązań upadłego i to bez zaspokojenia wierzycieli oraz ustalenia planu spłat długu. Dotyczy to jednak tylko sytuacji w której upadły nie posiada jakichkolwiek środków i w konsekwencji sporządzanie planu zapłaty jest bezcelowe.

Maksymalny okres spłacania wierzycieli wynosi 36 miesięcy, po tym więc czasie upadły staje się wolny od długów. Istnieje również możliwość zachowania przez upadłego mieszkania, w takim przypadku konieczne jest zawarcie układu z wierzycielami – o zawarciu układu przesądzai ustalenie za zgodą większości wierzycieli indywidualnego planu spłaty.

Przy tym możliwym jest przeprowadzenie upadłości konsumenckiej przy posiadaniu nawet jednego wierzyciela.

Ile to kosztuje? Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to 30 zł.

Sporządzenie wniosku oraz zbadanie zasadności jego przesłanek wymaga jednak każdorazowo oceny indywidualnej sytuacji danej osoby. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zachęcam do przesłania opisu swojej sytuacji w celu dokonania bezpłatnej wyceny.