Mam dług, który dłużnik nie chce zapłacić i co dalej?

Możliwości zawsze są dwie, czekać licząc na to, że dług zostanie zwrócony, albo też podjąć aktywne działania w celu jego odzyskania – w szczególności tak by wierzytelność się nie przedawniła, a także by dłużnik nie ,,ulotnił się” osobiście/z majątkiem, tak, że nie odzyskamy naszych należności. Jak wymienione wygląda w praktyce, o tym w niniejszym wpisie….

Polacy jak pokazuje doświadczenie dość często nie lubią oddawać długów, a pożyczenie pieniędzy, albo ,,odroczenie” płatności często powoduje, że tracimy ,,kolegę” lub ,,koleżankę”.

Przy tym zazwyczaj działania windykacyjne lepiej zacząć wcześniej niż później, gdyż jeśli ktoś nie płaci naszego długu to dość często ma również inne długi, a ten kto pierwszy uzyska orzeczenie z sądu i skieruje wniosek do komornika ma większe szanse na skuteczne zaspokojenie swych należności.

Przy tym co istotne komornik komornikowi nierówny, i często, gdy sami kierujemy sprawę do komornika sądowego, trafia ona na ,,kupkę” jednej z setek spraw.

Podejmując decyzję o przymusowym dochodzeniu należności zazwyczaj uprzednio osobiście, a nawet na piśmie zwracaliśmy się do dłużnika o dobrowolną spłatę.

Co więc my byśmy rekomendowali mając na uwadze nasze doświadczenie w windykowaniu i dochodzeniu, oraz egzekwowaniu należności?

Zlecić prowadzenie działań w zakresie dochodzenia należności radcy prawnemu, w szczególności zaś naszej kancelarii.

Dlaczego?

Po pierwsze jak pokazuje praktyka, przedsądowe wezwanie do zapłaty z kancelarii radcy prawnego częściej skłania dłużnika do dobrowolnej zapłaty należności.

Po drugie, nasze wynagrodzenie pokrywane jest z kosztów zastępstwa radcy prawnego w postępowaniu, które ponosi dłużnik – jest to więc bardziej opłacalne z punktu widzenia wierzyciela niż zlecenie sprawy za określony procent np. firmie windykacyjnej.

Po trzecie, radca prawny może Państwa reprezentować w sądzie w sprawie o zapłatę, a doświadczenie i wiedza zawodowa gwarantują szybkie i sprawne postępowanie, zarówno na etapie sądowym, klauzulowym jak i egzekucyjnym. W ten sposób sprawa załatwiana jest kompleksowo, od chwili zlecenia do chwili otrzymania przez Państwa pieniędzy.

Po czwarte, doświadczenie związane z windykowaniem należności, oraz współpracą w tym zakresie z komornikiem sądowym znacznie zwiększa szanse skutecznego odzyskania należności.

Po piąte, zawarcie umowy o dochodzenie należności może nastąpić zarówno korespondencyjnie jak i w siedzibie Kancelarii.

Czy muszę ponosić jakieś opłaty?

Tak, są to tzw. opłaty sądowe, które pobiera sąd (de facto Skarb Państwa) za to, że sąd ,,zajmie się” naszą sprawą wynoszą one w zależności od wartości naszej wierzytelności

1) do 2000 złotych – 30 złotych;

2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;

3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;

4) ponad 7500 złotych – 300 złotych.

 

Oraz 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

Przykładowo dochodząc należności głównej w wysokości 4500 zł i odsetek od niej, zapłacimy w/w tytułem łącznie 117,00 zł.

 

Ponadto, w zależności od tego jakie czynności zlecone zostaną komornikowi pobierana jest zaliczka na wydatki, ale wynosi ona około 150 zł.

 

W przypadku więc, gdybyście chcieli Państwo zlecić dochodzenie wierzytelności/windykację należności zachęcamy do kontaktu.