Możliwość uwolnienia się od poliso lokaty – korzystne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w zakresie polisolokat.

 

Polisolokaty stanowią jeden z rodzajów instrumentów finansowych, które z braku pełnej informacji o charakterze tego produktu były często kupowane przez nieświadomych klientów, którzy opierając się na przekazie reklamowym oraz zaufaniu do instytucji bankowych upatrywali w nich korzystnego sposobu zainwestowania swych oszczędności. Czy istnieje możliwość skutecznego uwolnienia się od polisolokat?

Tak, sposobów jest kilka, każdy z nich jednak zależy od okoliczności danego stanu faktycznego, treści umowy, przebiegu jej zawarcia. W najnowszym judykacie Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie wykładni  art. 384 Kodeksu cywilnego dotyczącego wzorców umów.

SN przypomniał – po niekorzystnych dla klientki banku wyrokach Sądu Okręgowego i Apelacyjnego – że wzorzec umowy wiąże drugą stronę, gdy zostanie jej doręczony, a zapoznanie się z tymi warunkami czy odczytanie ich i nawet potwierdzenie podpisem tego rygoru nie zastąpią. W konsekwencji sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania, a o skutkach powyższego uchybienia zdecyduje Sąd Apelacyjny.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w w/w zakresie zachęcam do kontaktu.