Niezaproszenie na spotkanie towarzyskie może stanowić naruszenie dóbr osobistych?

Zasady savoir vivre w ocenie autora postu nakazują by nie bywać na przyjęciach na, które nas się nie zaprasza, wszak to organizujący dane spotkanie towarzyskie powinien decydować o tym kogo chce zaprosić. Powyższe jak się okazało nie jest tak jednoznaczne w świetle interpretacji przepisów dotyczących dóbr osobistych, dokonanej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, o czym w niniejszym poście.

Stan faktyczny był następujący:

Pani będąca emerytowanym członkiem spółdzielni wniosła przeciwko owej spółdzielni pozew, gdyż w jej ocenie została pozbawiona możliwości spotykania się z byłymi współpracownikami z okazji dorocznych świąt, poprzez bezpodstawne wykreślenie z grona członków spółdzielni. Przedmiotowe miało naruszać jej dobra osobiste.

Sąd określony stan faktyczny odmienny niż podawany przez powódkę w pozwie ustalił, jednakże znacznie ciekawsze jest zagadnienie prawne, którym zajął się Sąd oraz stanowiska wyrażone w uzasadnieniu wyroku (zajęte przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku dnia 30.10.2015 r., sygn.. akt: I ACa 567/15).

Sąd ten uznał, że:

  1. Do katalogu dóbr osobistych niewymienionych wprost w 23 KC należy np. pamięć o osobie zmarłej, prawo do intymności i prywatności życia, prawo do planowania rodziny lub płeć człowieka, czy więzi rodzinne.
  2. Dobrem osobistym nie jest prawo do spotkań towarzyskich w określonym czasie i w określonym gronie
  3. Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych sytuacjach działanie polegające na pomijaniu kogoś w zaproszeniach będzie jednocześnie naruszeniem jakiegoś dobra osobistego, jednak nie uzasadnia to generalnego stanowiska, iż prawo do spotkań towarzyskich z byłymi współpracownikami jest dobrem osobistym mieszczącym

W ocenie autora punkt 3 tezy Sądu jest dość dyskusyjny, powstają bowiem wątpliwości jakie to miałyby być stany faktyczne? Czy np. nie zaproszenie jednego z kombatantów na obchody rocznicy jednostki? Czy też może nie zaproszenie jednego z pracowników działu na imprezę firmową?

Przedmiotowy wyrok pokazuje jednak, że możliwość naruszenia cudzych dóbr osobistych jest interpretowana dość szeroko. Jednakże w każdym wypadku należy dokonać obiektywnej nie zaś subiektywnej oceny tego czy dana sytuacja stanowi naruszenie dóbr osobistych.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawne lub chciał zlecić sprawę sądową w w/w lub innym zakresie, zachęcam do kontaktu.