Wytoczenie sprawy sądowej o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie treści służebności, a zasiedzenie przedmiotowej służebności.

 

W przypadku, gdy dana strona (zazwyczaj przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą energii, gazu itp.) posiada swoje urządzenia na cudzej nieruchomości bez umowy z właścicielem gruntu, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. Czy wytoczenie takiego powództwa rozwiązuje wszystkie problemy właściciela nieruchomości?

Niestety nie, gdyż ten który korzysta bezumowne z nieruchomości w zakresie treści służebności przesyłu może również przedmiotową służebność zasiedzieć, co powoduje w części pozbawienie właściciela jego praw do nieruchomości. Wytoczenie jedynie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, nie powoduje przerwanie biegu zasiedzenia, w konsekwencji nie jest wystarczające by w pełni zabezpieczyć interes właściciela nieruchomości. Przedmiotowe zostało jednoznacznie rozstrzygnięcie w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 45/14.

 

W przypadku, gdybyście byli Państwo zainteresowani poradą prawną lub prowadzeniem sprawy w w/w zakresie zachęcam do kontaktu.