Niezasadne zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50km?

 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przekroczenie prędkości o 50 km w obszarze zabudowanym oprócz nałożenia mandatu łączy się z automatyczną utratą prawa jazdy. Jak wymienione wygląda w praktyce?

W przypadku, gdy kierowca nie przyjmie mandatu brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej przez Starostę o zatrzymaniu prawa jazdy. SKO uchylają więc takie decyzję.

Jaka będzie dalsza praktyka w tym zakresie oraz czy przepisy zostaną znowelizowane, czas pokaże.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w w/w zakresie lub przygotowanie odwołania od decyzji Starosty zachęcam do kontaktu.